Số ký hiệu văn bản

693/QĐ-UBDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

24-09-2021

Ngày hiệu lực

24-09-2021

Người ký

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT

Trích yếu

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068