Số ký hiệu văn bản

29/QĐ-BTC

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

15-08-2019

Ngày hiệu lực

15-08-2019

Người ký

Phí Hùng Cường

Trích yếu

Quyết định thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi viết "Tìm hiểu về cải cách hành chính và phát huy sáng kiến trong công tác cải cách hành chính" năm 2019 của Ủy ban Dân tộc.

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác: