Số ký hiệu văn bản

39/QĐ-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

18-03-2021

Ngày hiệu lực

18-03-2021

Người ký

Giám đốc

Trích yếu

Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068