Số ký hiệu văn bản

01/NQ- HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

21-03-2022

Ngày hiệu lực

21-03-2022

Người ký

Nguyễn Thị Hạnh

Trích yếu

Nghị quyết Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện Dân tộc

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068