Số ký hiệu văn bản

46/KH-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

06-06-2022

Ngày hiệu lực

06-06-2022

Người ký

Giám đốc

Trích yếu

Kế hoạch tổ chức thi hết học phần học kỳ II lớp kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số, khóa I năm học 2021-2022

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068