Số ký hiệu văn bản

19/KH-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

24-03-2020

Ngày hiệu lực

24-03-2020

Người ký

Q. GĐ Trần Trung

Trích yếu

Kế hoạch Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảm bảo chất lượng năm 2020

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác: