Số ký hiệu văn bản

57/KH-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

17-06-2019

Ngày hiệu lực

17-06-2019

Người ký

Q.Giám đốc Trần Trung

Trích yếu

Kế hoạch tổ chức họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác: