Số ký hiệu văn bản

02/KH-CĐHVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

23-08-2019

Ngày hiệu lực

23-08-2019

Người ký

Phí Hùng Cường

Trích yếu

Kế hoạch Phát động và tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu về cải cách hành chính và phát huy sáng kiến trong công tác cải cách hành chính" năm 2019 của Ủy ban Dân tộc.

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác: