Tin nổi bật
Tin tức
Thương thảo Hợp đồng gói thầu 05 Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị cho dự án: “Tăng cường năng lực nghiên cứu và trang thiết bị khoa học công nghệ chuyên ngành cho Học viện Dân tộc”
Thương thảo Hợp đồng gói thầu 05 Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị cho dự án: “Tăng cường năng lực nghiên cứu và trang thiết bị khoa học công nghệ chuyên ngành cho Học viện Dân tộc” Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, ngày 31/10 tại Hà Nội,  Học viện Dân tộc (HVDT) đã tổ chức buổi thương thảo Hợp đồng gói thầu 05 Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị cho dự án: “Tăng cường năng lực nghiên cứu và trang thiết bị khoa học công nghệ chuyên ngành  cho HVDT” với công ty liên danh Hà Việt –VMV. Tới dự và chỉ đạo buổi thương thảo có PGS.TS Trần Trung, Quyền Giám đốc HVDT, đại diện bên nhà thầu và các bên có liên quan.