Sinh hoạt chuyên môn, báo cáo kết quả nghiên cứu về hôn nhân và gia đình dân tộc Sán Dìu, Khơ Mú ở Việt Nam

13/04/2022

      Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Học viện Dân tộc, ngày 12/4/2022, Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn, báo cáo kết quả nghiên cứu về hôn nhân và gia đình dân tộc Sán Dìu, Khơ Mú ở Việt Nam. Thành phần tham dự gồm giảng viên Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, Khoa Cơ bản, Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc và Trung tâm Thông tin - Thư viện.

 

Toàn cảnh Buổi sinh hoạt chuyên môn của Khoa

      Buổi sinh hoạt chuyên môn được tổ chức với mục đích nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, chia sẻ kết quả nghiên cứu của giảng viên trong năm 2021. Tại đây, TS. Nguyễn Thị Thuận và TS. Trần Quốc Hùng đã trình bày kết quả nghiên cứu về phong tục, tập quán trong hôn nhân, đời sống gia đình dân tộc Sán Dìu và dân tộc Khơ Mú ở Việt Nam. Đây cũng chính là đề tài chính của cuốn “Hôn nhân và gia đình dân tộc Sán Dìu, Khơ Mú ở Việt Nam” của hai tác giả vừa được Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc phát hành. Trên cơ sở đó, các giảng viên tham dự buổi sinh hoạt đã trao đổi, thảo luận làm rõ thêm đặc điểm văn hóa, phong tục tập quán, thực trạng biến đổi văn hóa cũng như chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vấn đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Sán Dìu, Khơ Mú.

 

Cuốn sách được giới thiệu tại buổi sinh hoạt chuyên môn của Khoa

      TS. Giang Khắc Bình - Trưởng Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số đánh giá cao sự chuẩn bị của giảng viên cho buổi sinh hoạt. Đồng thời, ông Bình khẳng định, sinh hoạt chuyên môn của Khoa là một trong những hoạt động thiết thực, cần được duy trì thường xuyên, cũng là dịp để giảng viên giới thiệu kết quả nghiên cứu, nâng cao trình độ, chuẩn bị tốt nội dung bài giảng, mang lại hiệu quả cao trong công tác giảng dạy.

                                                                  

                                                              Thu Phương

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068