Lễ khai mạc kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ hạng IV lên hạng III của Ủy ban Dân tộc năm 2020

30/03/2021

Thực hiện Quyết định số 535/QĐ-UBDT ngày 21/9/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) về việc phân cấp tổ chức xét, thi thăng hạng viên chức hành chính từ hạng IV (cán sự) lên hạng III (chuyên viên) của UBDT năm 2020; Đề án số 07/ĐA-HVDT ngày 7/11/2020 của Học viện Dân tộc (HVDT)Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính từ hạng IV lên hạng III của UBDTnăm 2020.

Sáng ngày 30/03/2021, tại Trụ sở Học viện Dân tộc, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính của UBDTtổ chức Lễ khai mạc kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ hạng IV lên hạng III. Tham dự buổi lễ có GS. TS. Trần Trung - Giám đốc HVDT, Chủ tịch Hội đồng; TS. Đậu Thế Tụng Q. Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Giảng viên chính, Phó Chủ tịch Hội đồng; Ths. Nguyễn Thị Thu Hương, Phó trưởng Phòng thi đua khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ UBDT; Ủy viên, thư ký Hội đồng; Ban Giám sát, Ban giúp việc Hội đồng và thí sinh là viên chức công tác tại các Vụ, đơn vị của UBDT.

TS. Đậu Thế Tụng Q.Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Giảng viên chính, Phó Chủ tịch Hội đồng công bố các Quyết định thành lập Hội đồng, Ban giám sát, Ban giúp việc Hội đồng.

Toàn cảnh buổi Lễ

Thay mặt Hội đồng thi,GS. TS. Trần Trung - Giám đốc HVDT, Chủ tịch Hội đồng phát biểu khai mạc: Sau một thời gian làm công tác chuẩn bị, các điều kiện đã đảm bảo để tổ chức kỳ thi.Đề nghị Hội đồng, Ban giám sát, Ban giúp việc Hội đồng và các thí sinh thực hiện đúng nội dung văn bản đã quy định, đảm bảo công tác thi là tuyệt mật, chúc các thí sinh tham dự thi đạt kết quả cao.

GS. TS. Trần Trung - Giám đốc HVDT, Chủ tịch Hội đồng

 phát biểu khai mạc tại buổi Lễ

Ths. Nguyễn Thị Kiều Nhung, Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Ủy viên thư ký Hội đồng phổ biến kế hoạch, nội quy thi. Theo kế hoạch, thí sinh dự thi trong 02 ngày (30-31/3/2021) với 04 môn thi (kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học, kiến thức chuyên ngành).

Tại buổi Lễ, Hội đồng, Ban giám sát, Ban giúp việc Hội đồng và thí sinh đã thống nhất thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng nội quy, quy chế tổ chức thi thăng hạng viên chức, nguyên tắc bình đẳng, khách quan, công khai, dân chủ, minh bạch. Việc tổ chức thi thăng hạng viên chức đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũviên chức, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của đơn vị.

                          Thu Phương

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068