Họp xét nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên nghề giáo Quý III năm 2019

19/09/2019

     Sáng ngày 19/09/2019 tại Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT) đã tổ chức họp xét nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên nghề giáo Quý III năm 2019. PGS.TS.Trần Trung dự và chủ trì cuộc họp. Toàn thể công chức, viên chức, người lao động Học viện Dân tộc tham dự cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

     Thay mặt Lãnh đạo HVDT, TS. Đậu Thế Tụng, Quyền Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ viện thông qua nội dung xét nâng bậc lương thường xuyên  theo quy định cho một số đồng chí công chức,viên chức, giảng viên, nhân viên  trong HVDT. Việc xét nâng bậc lương là việc làm cấp thiết và cần được triển khai kịp thời, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công chức, viên chức, giảng viên, nhân viên trong HVDT. Chính sách này luôn được Đảng và Nhà nước chú trọng thực hiện. PGS.TS.Trần Trung, Quyền Giám đốc HVDT nhấn mạnh việc rà soát, quản lý chặt chẽ thông tin về công chức, viên chức, người lao động là cơ sở để xét hưởng phụ cấp cho nhà giáo, xét bổ nhiệm hạng viên chức cũng như xét thăng hạng, chuyển ngạch là việc làm rất quan trọng, được HVDT đặc biệt quan tâm. Tại cuộc họp, 100% công chức, viên chức, người lao động tham dự đã nhất trí với 04 trường hợp nâng lương thường xuyên và 02 trường hợp nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo quý III năm 2019. Đề nghị Phòng Tổ chức cán bộ hoàn thiện thủ tục theo quy định, đảm bảo quyền, lợi chính đáng cho người lao động./.

Phạm Hiếu