Họp xét đề nghị cá nhân tham gia chương trình bình chọn tôn vinh “Gương sáng pháp luật năm 2022”

25/04/2022

      Căn cứ Công văn số 63/CV-BPLVN ngày 15/3/2022 của Báo Pháp luật Việt Nam, Bộ Tư pháp về việc đề nghị cử cá nhân tham gia chương trình bình chọn tôn vinh “Gương sáng pháp luật năm 2022”; hướng dẫn của Vụ pháp chế, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và chỉ đạo của Giám đốc Học viện Dân tộc (HVDT), chiều 25/4/2022, tại trụ sở HVDT (Khu đô thị Dream Town, đường 70, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội), Hội đồng Thi đua khen thưởng của Học viện đã họp xét đề nghị cá nhân tham gia chương trình bình chọn tôn vinh “Gương sáng pháp luật năm 2022”. TS. Đậu Thế Tụng - Quyền Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

      Theo báo cáo của Phòng Tổ chức cán bộ, thông qua các văn bản liên quan, Phòng đã triển khai nội dung chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật năm 2022” tới các đơn vị trực thuộc Học viện, để các đơn vị rà soát, đăng ký, đề nghị cá nhân tham gia. Trên cơ sở đó, Phòng Tổ chức cán bộ đã tổng hợp, rà soát danh sách đề xuất để trình Hội đồng Thi đua khen thưởng của Học viện xem xét, quyết định.    

      Sau khi thảo luận, góp ý kiến, các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng đã thống nhất đề nghị cử GS.TS. Trần Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tham gia chương trình bình chọn tôn vinh “Gương sáng pháp luật năm 2022”.

      Kết luận tại cuộc họp, TS. Đậu Thế Tụng trân trọng cảm ơn các đơn vị và thành viên Hội đồng đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, sáng suốt lựa chọn được cá nhân tiêu biểu tham gia chương trình bình chọn tôn vinh “Gương sáng pháp luật năm 2022”. Ông Tụng đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng tiếp tục phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ hoàn thiện văn bản gửi Vụ Pháp chế, UBDT để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng UBDT xem xét, quyết định.

      “Gương sáng pháp luật năm 2022” là chương trình ý nghĩa nhằm tôn vinh công chức, viên chức, người lao động có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng, tổ chức và thi hành pháp luật, từ đó góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật./.

Thu Phương

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068