Hội thảo Góp ý tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025

11/09/2019

     Sáng ngày 11 tháng 9 năm 2019, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội thảo Góp ý tài liệu “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”. PGS.TS Trần Trung - Quyền Giám đốc HVDT và  PGS.TS Bế Trung Anh, Phó Giám đốc HVDT đồng chủ trì Hội nghị. Tới dự Hội nghị có đồng chí Lý Bình Huy, Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức Cán bộ, Ủy ban Dân tộc; đồng chí Đào Đoàn Hùng, Phó vụ trưởng vụ Dân tộc thiểu số, Ban Dân vận Trung Ương; PGS.TS, Thượng tá Vi Thái Lang, Trưởng khoa Triết học, Học viện chính trị Công an Nhân dân; PGS.TS Lê văn Tấn, Trưởng khoa Việt Nam học, Học viện Khoa học xã hội, viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; PGS.TS Lê Ngọc Thắng, Tạp chí Dân tộc và Thời đại; cùng thành viên của các Tổ soạn thảo chuyên đề, nhà khoa học đến từ trong và ngoài HVDT.
Toàn cảnh Hội thảo
      Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, PGS. TS. Trần Trung nhấn mạnh: Hội thảo nhằm tham vấn ý kiến của các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà nghiên cứu để hoàn thiện Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2025 dành cho đối tượng 3 và đối tượng 4. Hội thảo cần tập trung thảo luận về cấu trúc, kết cấu, nội dung và hình thức của chương trình, khả năng đáp ứng của chương trình đối với mục tiêu của Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” và yêu cầu của thực tiễn công tác dân tộc hiện nay.
     Thay mặt Ban tổ chức Hội thảo, TS. Giang Khắc Bình, Phó trưởng Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, thư ký Tổ biên soạn trình bày các vấn đề cần thảo luận tại Hội thảo góp ý chương trình “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”  gồm mục đích, yêu cầu, quan điểm xây dựng chương trình, cấu trúc chương trình và nội dung chi tiết của đề cương các chuyên đề. Đồng chí thư ký mong muốn các đồng chí tới dự có những góp ý cụ thể vào từng chuyên đề, để các tổ biên soạn hoàn thiện bộ tài liệu chương trình.
     Thảo luận tại hội thảo, đa số các đại biểu đánh giá cao nỗ lực chuẩn bị tài liệu của Tổ biên soạn các chuyên đề tuy nhiên cần tập trung chú ý đến các vấn đề sau: Cần cập nhật thông tin mới để cung cấp cho người học, đặc biệt là những thông tin về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc, công tác dân tộc, pháp luật và các chính sách phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số; nội dung đề cương phải bố cục hợp lý, lưu ý khi sử dụng các thuật ngữ; câu hỏi thảo luận đúng với từng đối tượng;  tình hình giải quyết vấn đề dân tộc tại các nước trên thế giới; một số chuyên đề còn nặng về lý thuyết nên đưa phần kinh nghiệm thực hiện công tác dân tộc và kinh nghiệm quản lý; các khái niệm cần tập trung và thống nhất trong từng chuyên đề để tránh sự trùng lặp tài liệu giữa 2 đối tượng 3 và 4;  cần quan tâm hơn đến vấn đề bản quyền và trích dẫn tài liệu …
     Kết luận Hội thảo, PGS. TS. Trần Trung - Quyền Giám đốc HVDT trân trọng cảm ơn ý kiến tâm huyết của các nhà lãnh đạo, nhà khoa học, giảng viên và các thành viên tham dự Hội thảo đồng thời đánh giá cao quá trình tổ chức  soạn thảo tài liệu của Tổ biên soạn. Tuy nhiên với mục tiêu trình lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến trong việc đưa bộ tài liệu ra tập huấn cho giảng viên, báo cáo viên để lấy ý kiến phản hồi trong thời gian tới, PGS.TS Trần Trung đề nghị Ban Thư ký, Tổ biên soạn tiếp thu ý kiến tại Hội thảo và cập nhật, chỉnh sửa tài liệu theo hướng: Biên tập, cắt giảm các nội dung mang tính khái niệm, hàn lâm; giải pháp, phương án, bám sát nội dung mang tính thực hành; tập trung cho chất lượng của các nội dung thảo luận trong tài liệu. Đề nghị Tổ biên soạn cập nhật 3 tài liệu quan trọng vào bộ tài liệu để đảm bảo tính thời sự, bao gồm: Báo cáo dự thảo kết luận của Bộ Chính trị về tổng kết Nghị quyết 24; dự thảo của tổ văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII về công tác dân tộc; kế thừa nội dung hồ sơ Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; kế thừa 51 đề tài Chương trình CTDT/16-20…
                                Phạm Hiếu