Hội nghị giao ban công tác tháng 11

04/11/2021

     Sáng ngày 4/11/2021, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 11/2021. GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HVDT.

Hội nghị Giao ban công tác tháng 10 năm 2021

     GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT phát biểu tại Hội nghị: Nhằm rà soát, đánh giá nhiệm vụ công tác tháng 10 để xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban Dân tộc giao. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và Việt Nam diễn biến phức tạp, các đơn vị trong HVDT cập nhật thông tin kịp thời, rà soát nhiệm vụ, đề xuất phương án thực hiện phù hợp.

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng HVDT thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2021: Trong tháng 10, HVDT hoàn thành 282/282 nhiệm vụ, trong đó Khối tổng hợp 147/147 nhiệm vụ; Khối khoa học, hợp tác quốc tế và tạp chí 46/46 nhiệm vụ; Khối bồi dưỡng 55/55 nhiệm vụ; Khối đào tạo, khảo thí 34/34 nhiệm vụ. Dự kiến trong tháng 11, Khối tổng hợp thực hiện 25 nhiệm vụ; Khối khoa học, hợp tác quốc tế và tạp chí 21  nhiệm vụ; Khối bồi dưỡng 14 nhiệm vụ và Khối đào tạo, Khảo thí 09 nhiệm vụ.

     Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã cùng thảo luận tháo gỡ những công việc đang gặp khó khăn, đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ đã thực hiện vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2021.

     Kết luận Hội nghị, GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong Học viện, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng 10 vừa qua. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể: Văn phòng tiếp thu các ý kiến thảo luận tại hội nghị, thừa lệnh Giám đốc ban hành Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 11. Phòng Tổ chức Cán bộ hoàn thành việc kiện toàn bổ sung Phó Giám đốc Học viện, Hội đồng Học viện và việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức thành 12 đơn vị và Tạp chí Nghiên cứu dân tộc và hoàn thành việc bổ nghiệm, điều động cán bộ. Tiếp tục hoàn thành công việc đến hết năm 2021 theo cơ chế 12 đơn vị và 19 bộ phận đầu mối để xử lý công việc. Phòng Công tác Chính trị Học sinh sinh viên khẩn trương rà soát kiện toàn lại các tổ chức Đảng, đoàn thể của Học viện Dân tộc; bám sát các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, các cấp có thẩm quyền, theo dõi chặt chẽ các việc thực hiện phòng chống Covid-19 của HVDT. Các đơn vị chuyên môn tập trung nghiệm thu các đề tài; các đề án mở ngành, chường trình đào tạo bồi dưỡng, biên soạn tài liệu bồi dưỡng trong tháng 11. Trung tâm Thông tin – Thư viện tăng cường kiểm tra hệ thống email công vu của Học viện Dân tộc../.

Phạm Hiếu

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068