Hội nghị giao ban công tác tháng 01 năm 2023­­

04/01/2023

     Sáng  ngày 04/01/2023, Hội nghị giao ban công tác tháng 01 năm 2023 đã diễn ra tại trụ sở Học viện Dân tộc (Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Trung - Giám đốc Học viện, cùng sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện.

Toàn cảnh Hội nghị         

     Theo báo cáo của bà Nguyễn Thị Hạnh - Chánh Văn phòng Học viện, trong tháng 12/2022, Học viện Dân tộc đã hoàn thành 195/195 nhiệm vụ. Trong đó, Khối Tổng hợp có 108/108 nhiệm vụ, Khối Khoa học, hợp tác quốc tế có 26/26 nhiệm vụ, Khối Bồi dưỡng có 43/43 nhiệm vụ, Khối Đào tạo, khảo thí có 18/18 nhiệm vụ. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 01/2023, Khối Tổng hợp tập trung triển khai 24 nhiệm vụ, Khối Khoa học, hợp tác quốc tế thực hiện 04 nhiệm vụ, Khối Bồi dưỡng thực hiện 10 nhiệm vụ và Khối Đào tạo, khảo thí có 08 nhiệm vụ cần hoàn thành.

     Trên cơ sở các ý kiến trao đổi và kết quả rà soát kế hoạch được giao năm 2023, kết luận tại Hội nghị, GS.TS. Trần Trung đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm trong tháng 01 năm 2023 như sau: Văn phòng Học viện hoàn thiện một số nội dung trong báo cáo kết quả công tác tháng 12 năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2023 và ủy quyền cho Chánh Văn phòng thừa lệnh Giám đốc Học viện ký ban hành.Phòng Kế hoạch - Tài vụ phối hợp với các đơn vị tập trung tham mưu thực hiện: (1) hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán kinh phí năm 2022; phối hợp với các đơn vị tham mưu triển khai xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; phối hợp với 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Học viện chủ động, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, tham mưu giải quyết dứt điểm cơ chế hoạt động của 3 đơn vị sự nghiệp. Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc tham mưu thực hiện Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham mưu thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc năm 2023. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế căn cứ Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học tham mưu cho Giám đốc Học viện áp dụng thực hiện trong hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện. Phòng Đào tạo tham mưu rà soát công tác kết thúc học kỳ 1, khóa II ngành kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số. Tham mưu ban hành Quy chế tuyển sinh năm 2023 của Học viện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc tham mưu xây dựng kế hoạch và dự toán công tác bồi dưỡng năm 2023, trong đó có cơ chế phối hợp bồi dưỡng với địa phương và công tác biên soạn tài liệu. Về công tác tổ chức cán bộ: Phòng Tổ chức cán bộ tập trung kiện toàn, bổ sung lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Học viện Dân tộc; tham mưu việc xét tuyển viên chức; chuyển đổi chức danh nghề nghiệp cho viên chức Học viện. Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tham mưu Tờ trình trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về cơ chế phân cấp quản lý đối với Học viện và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Học viện. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tập trung quản lý đội ngũ viên chức và người lao động của đơn vị đảm bảo quản lý về tiến độ công việc và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động./.

Minh Quân

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068