Học viện Dân tộc tổ chức Họp về dự thảo khung Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

21/10/2020

     Ngày 21/10/2020, tại Khu đô thị Dream Town, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức họp về dự thảo khung Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chủ trì cuộc họp, PGS. TS. Trần Trung, Quyền Giám đốc HVDT, tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị trực thuộc HVDT.

Toàn cảnh cuộc họp

     PGS. TS. Trần Trung, Quyền Giám đốc HVDT phát biểu: Nhằm tạo điều kiện cho HVDT chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu trở thành đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, đồng thời đảm bảo các đối tượng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách, hộ nghèo có cơ hội học tập tại HVDT; trên cơ sở quán triệt chủ trương đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam để có đủ khả năng phục vụ đắc lực cho chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, những nội dung cơ bản và cốt lõi trong Chiến lược phát triển HVDT được xây dựng nhằm khẳng định vị trí là đại học duy nhất trong cả nước về nghiên cứu chiến lược và chính sách dân tộc, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc và miền núi.  

     Để thống nhất và hoàn thiện nội dung của khung Chiến lược phát triển HVDT, PGS. TS. Trần Trung mong muốn các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc cùng rà soát, thống nhất nội dung cho phù hợp để hoàn thiện văn bản trình Hội đồng HVDT, sau đó trình lãnh đạo Ủy ban Dân tộc ra Quyết định; căn cứ Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt, các đơn vị bám vào Chiến lược để thực hiện, đây là khung hoạt động chung cho toàn ngành để xây dựng phát triển HVDT.

     Tại cuộc họp, đơn vị chủ trì nhiệm vụ đã thông qua dự thảo khung Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nội dung thảo luận và góp ý tập trung vào các căn cứ để xây dựng Chiến lược, cấu trúc, chỉ tiêu, các mốc thời gian; cần đưa ra kết luận, kiến nghị và đánh giá nguyên nhân, bàn về lộ trình và phương pháp hoàn thiện dự thảo Chiến lược...

     Kết luận cuộc họp, PGS. TS. Trần Trung, Quyền Giám đốc HVDT trân trọng cảm ơn, tiếp thu những ý kiến trao đổi và đề xuất của lãnh đạo các đơn vị, chuyên viên chuyên quản nhiệm vụ của HVDT. Giao nhiệm vụ cho đơn vị chủ trì tiếp tục tham mưu để hoàn thiện văn bản; các đơn vị trong HVDT tăng cường công tác phối hợp, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đúng quy định, đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

                                                                                 Thu Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068