Học viện Dân tộc tổ chức họp trực tuyến về xác định đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2022 theo Nghị định 143/2020/NĐ-CP

03/12/2021

     Sáng ngày 3/12/2021, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức họp trực tuyến về xác định đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2022 theo Nghị định 143/2020/NĐ-CP. Chủ trì cuộc họp, GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT; tham dự cuộc họp có viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của HVDT.

Toàn cảnh cuộc họp

     Phát biểu tại cuộc họp, GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT nhấn mạnh: Thực hiện Công văn số 1882/UBDT-TCCB ngày 01/12/2021 của Vụ Tổ chức cán bộ về việc lập hồ sơ tinh giản biên chế năm 2022 theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Để triển khai được chính sách tinh giản biên chế, HVDT tổ chức họp cơ quan nhằm rà soát các bước tiến hành; xác định đối tượng tinh giản biên chế và thông qua Đề án tinh giản biên chế năm 2022.

      TS. Đậu Thế Tụng, Quyền Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ trình bày dự thảo Đề án tinh giản biên chế năm 2022 theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ và báo cáo các nội dung liên quan. Toàn thể viên chức, người lao động của HVDT thống nhất đối tượng thực hiện chính sách tinh giản và nội dung của dự thảo Đề án là phù hợp, đồng thời biểu quyết thông qua Đề án tinh giản biên chế năm 2022.

     GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT kết luận cuộc họp: Nhất trí thông qua dự thảo Đề án tinh giản biên chế năm 2022 của HVDT theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ; giao Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo HVDT thông qua trước khi gửi Vụ Tổ chức cán bộ.                                                            

                                                                  Thu Phương

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068