Học viện Dân tộc tổ chức Hội nghị bầu thành viên Hội đồng Học viện Dân tộc nhiệm kỳ 2020 - 2025

12/06/2020

      Ngày 11/6/2020, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội nghị bầu thành viên Hội đồng HVDT nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đồng chí Phan Văn Hùng, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đồng chí Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; thành viên Hội đồng HVDT nhiệm kỳ 2016 - 2020 và lãnh đạo, viên chức của Học viện Dân tộc.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu tại Hội nghị

      Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng HVDT nhiệm kỳ 2016 – 2020; Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc. Thông qua báo cáo tổng kết công tác Hội đồng HVDT nhiệm kỳ 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội đồng HVDT nhiệm kỳ 2020-2025, với một số nội dung:

      Nhiệm kỳ 2016-2020, Hội đồng HVDT đã phối hợp cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc HVDT thực hiện công tác chỉ đạo điều hành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có công tác mở mã ngành đào tạo đại học; hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; kế hoạch hoạt động đào tạo; kế hoạch đảm bảo chất lượng; đề án bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc (CTDT) cho cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (DTTS); bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc 4 nhóm đối tượng; liên kết với các địa phương tham gia giảng dạy, biên soạn tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở theo Chương trình 135; chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp và nhiệm vụ triển khai Dự án đầu tư xây dựng HVDT...

      Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng HVDT xác định: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên đáp ứng yêu cầu trong công tác nghiên cứu, đào tạo bồi dưỡng của HVDT; xây dựng HVDT trở thành trung tâm nghiên cứu về lĩnh vực dân tộc, chiến lược chính sách dân tộc; đào tạo trình độ đại học, sau đại học, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS; bồi dưỡng kiến thức CTDT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Hội nghị đã thông qua Đề án nhân sự Hội đồng HVDT nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng HVDT nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Hội nghị

      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT cảm ơn Hội đồng HVDT nhiệm kỳ 2016-2020 đã nỗ lực cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc HVDT hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời chúc mừng các đồng chí được tập thể tín nhiệm bầu vào Hội đồng HVDT nhiệm kỳ 2020-2025; đánh giá cao công tác chuẩn bị của HVDT. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng HVDT nhiệm kỳ 2016-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 cần trao đổi có những đánh giá sâu về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, hạn chế, bài học kinh nghiệm, nêu kiến nghị đề xuất, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch công tác của Hội đồng HVDT nhiệm kỳ 2020- 2025, khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động Hội đồng HVDT. Đề nghị tập thể lãnh đạo, viên chức của HVDT cùng đoàn kết để Hội đồng HVDT phát huy vai trò, đưa HVDT phát triển vững chắc, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Trung, quyền Giám đốc HVDT phát biểu tại Hội nghị

      Thay mặt Ban giám đốc HVDT, đồng chí Trần Trung, quyền Giám đốc HVDT tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT. Trân trọng cảm ơn lãnh đạo UBDT đã quan tâm, chỉ đạo kịp thời,  sự nhiệt tình hợp tác của các vụ, đơn vị, nhà khoa học với HVDT. Ban giám đốc và toàn thể công chức, viên chức, giảng viên, người lao động của HVDT cùng đoàn kết để xây dựng và phát triển HVDT./.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG HỌC VIỆN DÂN TỘC NHIỆM KỲ 2020-2025

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

PGS.TS Bế Trung Anh

Phó Giám đốc Học viện Dân tộc

 

2

Ths. Nguyễn Văn Chí

Giám đốc TT Hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Học viện Dân tộc

 

3

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến

Hiệu trưởng trường Đại học Nội vụ

 

4

Ths. Phan Văn Cương

Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc, Học viện Dân tộc

 

5

TS. Nguyễn Thị Hà

Phó Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

 

6

Ths. Nguyễn Thị Hạnh

Chủ tịch Công đoàn Học viện Dân tộc, Chánh Văn phòng Học viện Dân tộc

 

7

Ths. Đỗ Thị Thu Hiên

Trưởng phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên, Học viện Dân tộc

 

8

Ths. Nguyễn Mạnh Huấn

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ủy ban Dân tộc

 

9

PGS.TS Nguyễn Văn Minh

Viện trưởng Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

10

TS. Nguyễn Cao Thịnh

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc

 

11

TS. Nguyễn Thị Thân Thủy

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Học viện Dân tộc

 

12

CN Phạm Thúc Thủy

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ủy ban Dân tộc (Thành viên đại diện Ủy ban Dân tộc)

 

13

PGS.TS Trần Trung

Q. Giám đốc Học viện Dân tộc

 

14

TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng, Học viện Dân tộc

 

15

TS. Đoàn Thị Kiều Vân

Phó Trưởng phòng Chính sách xã hội, Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

 

                                                                                        Thu Phương