Học viện Dân tộc họp xét nâng lương trước thời hạn năm 2021

05/01/2022

     Sáng 05/01/2022, tại trụ sở Học viện Dân tộc (khu đô thị Dream Town, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), GS.TS Trần Trung – Giám đốc Học viện đã chủ trì cuộc họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021 do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cho một số viên chức, người lao động trong Học viện. Tham dự có toàn thể viên chức, người lao động của Học viện Dân tộc.

Toàn cảnh cuộc họp

     Tại cuộc họp, ông Đậu Thế Tụng – Quyền Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, đã thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan căn cứ theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế đô nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của Ủy ban Dân tộc. Theo rà soát đợt này, Học viện Dân tộc có 8 trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021. Sau khi thảo luận, lấy ý kiến đóng góp từ các đơn vị và cá nhân trong Học viện, danh sách 8 viên chức, người lao động đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn đã được 100% cán bộ, viên chức, người lao động nhất trí thông qua.  

     Kết luận cuộc họp, GS.TS Trần Trung đã thống nhất thông qua danh sách 8 viên chức, người lao động của Học viện đủ tiêu chuẩn để đề nghị nâng lương trước thời hạn năm 2021 do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; giao Phòng Tổ chức cán bộ sớm hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, trình Ủy ban Dân tộc xem xét, phê duyệt.

Nguyệt Thu 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068