Học viện Dân tộc họp triển khai tuyển sinh hệ dự bị đại học và mở mã ngành đào tạo năm 2020

15/05/2020

      Ngày 14/5/2020, tại Khu đô thị Dream Town, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT)  tổ chức họp triển khai tuyển sinh hệ dự bị đại học và mở mã ngành đào tạo năm 2020. Chủ trì cuộc họp, PGS. TS. Trần Trung, quyền Giám đốc HVDT; PGS. TS Bế Trung Anh, Phó giám đốc HVDT, lãnh đạo các đơn vị và chuyên viên chuyên quản nhiệm vụ cùng tham dự.

Toàn cảnh cuộc họp

      Thay mặt Ban giám đốc HVDT, PGS. TS. Trần Trung, quyền Giám đốc HVDT phát biểu: Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh hệ dự bị đại học và mở mã ngành đào tạo năm 2020, đơn vị chủ trì nhiệm vụ cung cấp thông tin về những nhiệm vụ được giao và xin ý kiến thảo luận, góp ý của các đơn vị tại cuộc họp, hoàn thiện văn bản trình Ban giám đốc HVDT phê duyệt để kịp thời triển khai thực hiện.

      Lãnh đạo Khoa Dự bị đại học và Phòng Đào tạo đã cung cấp một số thông tin về Kế hoạch tuyển sinh của HVDT: Thông báo tuyển sinh, Báo cáo về điều kiện đội ngũ để mở mã ngành của HVDT năm 2020... Các ý kiến thảo luận tại cuộc họp tập trung vào những vấn đề về phương thức và điều kiện xét tuyển, thời gian tiếp nhận hồ sơ, chế độ chính sách, phân công nhiệm vụ cho đơn vị và cá nhân để triển khai thực hiện…

      PGS. TS. Trần Trung, quyền Giám đốc HVDT trân trọng cảm ơn và ghi nhận những góp ý của các đơn vị tại cuộc họp; đơn vị chủ trì nhiệm vụ tăng cường liên hệ, phối hợp với các trường để được tư vấn và học tập kinh nghiệm; HVDT dự kiến mở các mã ngành Quản lý công, ngành Công tác xã hội vùng dân tộc thiểu số và ngành Quản trị du lịch. Giao nhiệm vụ cho hai đơn vị, Khoa Dự bị đại học và Phòng Đào tạo tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện văn bản, đảm bảo công tác tuyển sinh hệ dự bị đại học và mở mã ngành đào tạo được kịp thời và thực hiện đúng quy định.

                                                                                 Thu Phương

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068