Học viện Dân tộc họp triển khai công tác tuyển sinh hệ dự bị đại học năm học 2020 - 2021

24/07/2020

       Ngày 24/7/2020, tại Hà Nội, Hội đồng tuyển sinh hệ dự bị đại học của Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức họp triển khai công tác tuyển sinh hệ dự bị đại học năm học 2020 - 2021. Chủ trì cuộc họp, PGS. TS. Trần Trung, quyền Giám đốc HVDT - Chủ tịch Hội đồng, tham dự cuộc họp có các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh hệ dự bị đại học của HVDT.

Toàn cảnh cuộc họp

       PGS. TS. Trần Trung, quyền Giám đốc HVDT - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh hệ dự bị đại học của HVDT năm học 2020 - 2021 phát biểu: Nhằm thống nhất về việc tổ chức thực hiện theo kế hoạch, để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh hệ dự bị đại học của HVDT, các thành viên trong Hội đồng phải được phân công nhiệm vụ và đưa ra các giải pháp cụ thể trong tổ chức thực hiện. Mong muốn từng thành viên trong Hội đồng hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao.

       Tại cuộc họp, bản dự thảo phân công nhiệm vụ và giải pháp triển khai công tác tuyển sinh hệ dự bị đại học năm 2020 của HVDT được thông qua. Một số nội dung thảo luận tập trung chủ yếu về đề xuất các giải pháp thực hiện Kế hoạch số 28/KH-HVDT ngày 27/4/2020 của HVDT về việc tuyển sinh hệ dự bị đại học của HVDT năm học 2020 - 2021 và tuyển đủ chỉ tiêu hệ dự bị đại học, đảm bảo chất lượng, thực hiện đúng quy định.

       Kết luận cuộc họp, PGS. TS. Trần Trung, quyền Giám đốc HVDT - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh hệ dự bị đại học của HVDT năm học 2020 - 2021 trân trọng cảm ơn, ghi nhận những góp ý, đề xuất của các thành viên trong Hội đồng. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc HVDT căn cứ chức năng nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch trình lãnh đạo HVDT, cụ thể: Khoa Dự bị đại học chuẩn bị kế hoạch khai giảng, kế hoạch nhập học, rà soát chương trình, tài liệu hướng dẫn; Văn Phòng HVDT xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất; Trung tâm Thông tin - Thư viện chuẩn bị phòng máy tính, Thư viện; Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên bố trí ký túc xá, bếp ăn, sân chơi, các điều kiện nội trú và chế độ chính sách cho học sinh sinh viên; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chuẩn bị công tác tổ chức kiểm tra sát hạch khảo thí…Các đơn vị tăng cường công tác phối hợp, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ đúng quy định, đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra./.

                                                                                 Thu Phương