Lịch làm việc của Lãnh đạo Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020)

31/08/2020

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/tham gia

Nội dung

Đơn vị/cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(31/08/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

 

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Tham dự Hội nghị giao ban công tác tháng 9/2020 của Uỷ ban Dân tộc

Văn phòng Học viện

 

349 Đội Cấn

11h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Vụ Kế hoạch – Tài chính về Đề án 414 năm 2020

Trung Tâm Thông tin – Thư viện

Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Trung tâm Thông tin – Thư viện

349 Đội Cấn

15h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Văn phòng Học viện

 

01 Liễu Giai

Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 3

(01/9/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về Chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc

Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc

349 Đội Cấn

8h30

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Tham dự họp Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình CTDT/16-20

 

 

349 Đội Cấn

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Nghỉ phép

 

 

Tỉnh Thanh Hoá

Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 4

(02/9/2020)

Cả ngày

Q. Giám đốc

Trần Trung

Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Thứ 5

(03/9/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

 

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Tham dự họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

Tổ Thẩm định của Chủ đầu tư

Trưởng các đơn vị: Phòng Kế hoạch – Tài vụ; Tổ Thẩm định của Chủ đầu tư

349 Đội Cấn

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khoa Dự bị đại học

 

35 Đại Cồ Việt

Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 6

(04/9/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp xác định nhu cầu giảng viên của Học viện Dân tộc giai đoạn 2021-2025

Phòng Tổ chức cán bộ

- Lãnh đạo và giảng viên các đơn vị: Khoa Cơ bản; Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Khoa Văn hoá dân tộc thiểu số;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Đào tạo; Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi.

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi sáng

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

15h30

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Chủ trì họp Đảng uỷ Học viện Dân tộc

Văn phòng Đảng - đoàn thể

- Q. Giám đốc Trần Trung;

- Đảng uỷ viên;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Văn phòng Đảng – đoàn thể.

Hội trường tầng 3 nhà A

16h00

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Chủ trì họp Đảng uỷ Học viện Dân tộc (mở rộng) về dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện

Thư ký Hội đồng Học viện

- Q. Giám đốc Trần Trung;

- Đảng uỷ viên;

- Thành viên Hội đồng là viên chức Học viện;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Văn phòng Đảng – đoàn thể, Phòng Tổ chức cán bộ.

Hội trường tầng 3 nhà A

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; ThS. Nguyễn Văn Chí, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi làm việc với Ban Dân tộc thành phố Hà Nội vào buổi sáng ngày 31/8/2020.

- TS. Phí Hùng Cường, Trưởng Phòng Đào tạo; Đồng chí Nông Hồng Sơn, Phó Trưởng Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên đi công tác tại tỉnh Thái Nguyên từ ngày 31/8/2020 - 01/9/2020.

- TS. Nguyễn Hồng Vĩ, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc; ThS. Hoàng Lệ Nhật, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc tham gia thẩm định dự toán dự án môi trường năm 2020 tại 349 Đội Cấn vào buổi chiều ngày 31/8/2020.

- ThS. Hoàng Lệ Nhật, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc tham dự họp với Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ tại 349 Đội Cấn vào buổi chiều ngày 03/9/2020.

- TS. Nguyễn Hồng Vĩ, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc làm việc với Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì về triển khai dự án Nông thôn mới tại huyện Ba Vì vào ngày 04/9/2020

- TS. La Đức Minh, Trưởng Khoa Sau đại học tham dự lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2020 tại Học viện Hành chính Quốc gia từ ngày 04/8/2020 - 04/9/2020.

- ThS. Phan Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Dân tộc tham dự lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2020 tại Học viện Hành chính Quốc gia từ ngày 17/8/2020 - 17/9/2020.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng nghỉ phép ngày 31/8-01/9/2020.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ nghỉ phép buổi sáng ngày31/8/2020; làm việc vớiVụ Kế hoạch -Tài chính vào buổi sáng ngày 01/9/2020.

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068