Lịch làm việc của Lãnh đạo Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 27/7/2020 đến ngày 01/8/2020)

26/07/2020

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/tham gia

Nội dung

Đơn vị/cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(27/7/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tiếp dân định kỳ tháng 7

Phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên

 

Phòng làm việc

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Tổ công tác xây dựng Dự án 5 của Chương trình muc tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc

Thành viên Tổ Công tác theo Quyết định.

Hội trường tầng 3 nhà A

9h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc của Đề án 771 năm 2020

Khoa Văn hoá dân tộc thiểu số

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Khoa Văn hoá dân tộc thiểu số; Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Khoa Cơ bản.

Hội trường tầng 3 nhà A

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

 

6B Hoàng Diệu

Thứ 3

(28/7/2020)

Cả ngày

Q. Giám đốc

Trần Trung

Nghỉ phép năm 2020, làm việc trực tuyến

 

 

Thanh Hoá

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 4

(29/7/2020)

Cả ngày

Q. Giám đốc

Trần Trung

Nghỉ phép năm 2020, làm việc trực tuyến

 

 

Thanh Hoá

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 5

(30/7/2020)

Cả ngày

Q. Giám đốc

Trần Trung

Nghỉ phép năm 2020, làm việc trực tuyến

 

 

Thanh Hoá

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 6

(31/7/2020)

8h30

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Chủ trì họp Đảng ủy Học viện thông qua các văn bản của nhiệm kỳ 2020-2025

Văn phòng Đảng – Đoàn thể

- Q. Giám đốc Trần Trung;

- Đảng ủy viên;

- Chuyên viên chuyên quản Văn phòng Đảng – Đoàn thể.

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Bộ Tài chính

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

 

28 Trần Hưng Đạo

Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 7

(1/8/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội thảo khoa học cấp quốc gia của Đề tài Quỹ NAFOSTED, mã số 02/2019/NCUD tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi

Thành phần theo Giấy mời.

136 Xuân Thuỷ

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- Hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan Uỷ ban Dân tộc (TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ; ThS. Phan Hồng Minh, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Dự bị Đại học; ThS. Nguyễn Văn Chí, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi; đồng chí Nông Hồng Sơn, Phó trưởng Phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên) đi công tác tại tỉnh Thái Nguyên vào ngày 27/7/2020.

- Chi bộ Khối phòng số 03 họp định kỳ tháng 7/2020 tại Phòng họp tầng 2 Nhà A vào 14h00 ngày 29/7/2020.

- TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện; ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc tham gia lớp tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân từ ngày 28-29/7/2020.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc với Kho bạc Ba Đình, Kho bạc Hà Nội vào buổi sáng ngày 28/7/2020; làm việc với Vụ Kế hoạch – Tài chính vào buổi sáng ngày 29/7/2020; làm việc với Cục thuế Thành phố Hà Nội vào buổi sáng ngày 30/7/2020.

- Đ/c Nông Hồng Sơn, Phó trưởng Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên tham gia lớp tập huấn của Uỷ ban Dân tộc tại tỉnh Bắc Giang từ ngày 31/7-2/8/2020.

- TS. Phí Hùng Cường, Trưởng Phòng Đào tạo làm việc về Đề án 2395 của Bộ Khoa học và Công nghệ tại 38 Ngô Quyền vào buổi chiều ngày 31/7/2020.           

- ThS. Hà Quang Khuê, Giám đốc Trung tâm tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi nghỉ phép từ ngày 27 - 29/7/2020.

- ThS. Nguyễn Thị Huyền My, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ nghỉ phép từ ngày 27/7/2020 – 12/8/2020.

- ThS. Đinh Thị Hòa, Phó Trưởng Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế nghỉ phép từ ngày 31/7/2020 – 11/8/2020.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068