Lịch làm việc của Lãnh đạo Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 24/8/2020 đến ngày 29/8/2020)

24/08/2020

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/tham gia

Nội dung

Đơn vị/cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(24/08/2020)

Buổi sáng

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Quỹ NAFOSTED, Bộ Khoa học và Công nghệ

Văn phòng Học viện

 

39 Trần Hưng Đạo

Thứ 3

(25/8/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tiếp dân định kỳ tháng 8/2020

Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên

 

Phòng làm việc

8h30

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Tham dự họp Chi bộ khối phòng số 2

Chi bộ khối phòng số 2

Đảng viên Chi bộ khối phòng số 2

Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

39 Đại Cồ Việt

Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 4

(26/8/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Chi bộ khối phòng số 1

Chi ủy Chi bộ Khối phòng số 1

Đảng viên Chi bộ Khối phòng số 1

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi sáng

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Bộ Tài chính

Văn phòng Học viện

 

28 Trần Hưng Đạo

14h00

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Tham dự họp Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình CTDT/16-20

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

 

349 Đội Cấn

Thứ 5

(27/8/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội thảo tham vấn về biên soạn, cập nhật tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Đề án 771 năm 2020

Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- Thành phần tham dự theo Giấy mời.

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng Học viện

 

6 Hoàng Văn Thụ

Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 6

(28/8/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho bồi dưỡng hệ dự bị đại học năm học 2020 – 2021

Khoa Dự bị đại học

Lãnh đạo các đơn vị: Khoa Dự bị đại học; Khoa Cơ bản; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Tổ chức cán bộ; Văn phòng Học viện; Phòng công tác chính trị và Học sinh, sinh viên; Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Trung tâm Thông tin - Thư viện.

Hội trường tầng 3 nhà A

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

101 Trần Hưng Đạo

Thứ 7

(29/8/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp tại Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc với Bộ Tài chính vào buổi chiều ngày 24/8/2020; làm việc với Kho bạc Ba Đình vào buổi chiều ngày 28/8/2020.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đi công tác tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 24-26/8/2020; đi công tác tỉnh Lào Cai từ ngày 27-29/8/2020.

- TS. Đậu Thế Tụng, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ đi công tác tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 24-26/8/2020.

- ThS. Trần Đăng Khởi, Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa Cơ bản đi công tác tại tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 24-26/8/2020.

- TS. Phạm Thị Kim Cương, Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa Quản lý Nhà nước về công tác dân tộc đi công tác tỉnh Lào cai từ ngày 25-29/8/2020;

- Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Dân tộc tổ chức họp định kỳ tháng 8/2020 tại Hội trường tầng 2, nhà A vào lúc 14h00 ngày 27/8/2020.

- Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Dân tộc tổ chức họp định kỳ tháng 8/2020 tại Hội trường tầng 2, nhà A vào lúc 14h00 ngày 28/8/2020.

- TS. La Đức Minh, Trưởng Khoa Sau đại học tham dự lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2020 tại Học viện Hành chính Quốc gia từ ngày 04/8/2020 - 04/9/2020.

- ThS. Phan Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Dân tộc tham dự lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2020 tại Học viện Hành chính Quốc gia từ ngày 17/8/2020 - 17/9/2020.

- TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 17-28/8/2020.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068