Lịch làm việc của Lãnh đạo Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020)

19/10/2020

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(19/10/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

35 Đại Cồ Việt

Buổi sáng

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

 

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Báo cáo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải về bồi dưỡng hệ Dự bị đại học năm học 2020 – 2021

Khoa Dự bị đại học

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Khoa Dự bị Đại học; Văn phòng Học viện; Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Trung tâm Thông tin – Thư viện.

349 Đội Cấn

15h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

 

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Báo cáo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải về thực hiện Đề án 771 năm 2020

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi; Khoa Văn hoá dân tộc thiểu số; Khoa Sau đại học; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Kế hoạch - Tài vụ.

349 Đội Cấn

Thứ 3

(20/10/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Vụ Kế hoạch – Tài chinh về kế hoạch và dự toán thực hiện năm 2020

Phòng Kế hoạch – Tài vụ

Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Kế hoạch – Tài vụ; Văn phòng Học viện; Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc.

349 Đội Cấn

9h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Dự gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Văn phòng Học viện

Toàn thể Nữ viên chức và hợp đồng lao động của Học viện Dân tộc

349 Đội Cấn

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc với Học viện Chính trị Khu vực 1

Văn phòng Học viện

 

15 Khuất Duy Tiến

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Học viện Khoa học Xã hội

Văn phòng Học viện

 

477 Nguyễn Trãi

Thứ 4

(21/10/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

 

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Chủ trì họp về dự thảo khung Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc

Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị trực thuộc Học viện.

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Văn phòng Đề án Bách khoa toàn thư Việt Nam

Văn phòng Học viện

 

01 Liễu Giai

Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 5

(22/10/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp với Vụ Kế hoạch – Tài chính về các dự án đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020 của Học viện Dân tộc

Phòng Kế hoạch Tài vụ

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Kế hoạch – Tài vụ; Văn phòng Học viện; Trung tâm Tư vấn chuyển giao KHCN, bảo vệ MT vùng DTMN; Tổ Thẩm định của Chủ đầu tư

Hội trường tầng 3 nhà A

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Quỹ Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED)

Văn phòng Học viện

 

39 Trần Hưng Đạo

Thứ 6

(23/10/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì đánh giá, xếp loại thủ trưởng các đơn vị quý III/2020

Phòng Tổ chức cán bộ

Tập thể đơn vị theo mốc thời gian tương ứng:

- 8h30: Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên

- 9h00: Viện Nghiên cứu văn hóa dân tộcTạp chí Nghiên cứu dân tộc

- 9h30: Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi

- 10h00: Khoa Sau đại học

Hội trường tầng 2 nhà C

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Nghỉ phép

 

 

Hà Nội

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn phòng Học viện

 

144 Xuân Thuỷ

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc tham gia Đoàn của Ủy ban Dân tộc đi công tác tỉnh Đắk Lắk từ ngày 18-22/10/2020.

- ThS. Hoàng Thị Xuân, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc đi công tác tỉnh Thái Nguyên từ ngày 18-22/10/2020.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; TS. Giang Khắc Bình, Trưởng Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số; TS. Phí Hùng Cường, Trưởng phòng Đào tạo đi công tác tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 19-24/10/2020.

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng phòng Đào tạo đi công tác triển khai thực hiện đề tài tại tỉnh Đắk Lắk từ ngày 19-23/10/2020.

- Chi bộ Khối phòng số 1 họp định kỳ tháng 10/2020 tại phòng họp tầng 2 nhà A vào 8h30 ngày 22/8/2020, thành phần: toàn thể đảng viên của Chi bộ khối phòng số 1.

- Đ/c Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch -Tài vụ làm việc với Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình, Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Tài chính vào ngày 22-23/10/2020.

- TS. Nguyễn Hồng Vĩ, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Dân tộc đi công tác tại tỉnh Tuyên Quang vào ngày 23/10/2020.

- TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện đi học cao cấp Lý luận chính trị từ ngày 19-31/10/2020.

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế nghỉ phép từ ngày 13-21/10/2020.

- TS Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ nghỉ phép từ ngày 19-20/10/2020.

- ThS. Trần Đăng Khởi, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Cơ bản nghỉ phép từ ngày 19-23/10/2020.

- ThS. Phan Hồng Minh, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Dự bị đại học nghỉ phép từ ngày 20-23/10/2020.

- ThS. Nguyễn Thị Huyền My, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ nghỉ phép từ ngày 21-23/10/2020.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068