Lịch làm việc của Lãnh đạo Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020)

17/08/2020

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/tham gia

Nội dung

Đơn vị/cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(17/08/2020)

Buổi sáng

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Giảng dạy tại Học viện Chính trị khu vực 1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Văn phòng Học viện

 

15 Khuất Duy Tiến

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

136 Xuân Thuỷ

Thứ 3

(18/8/2020)

10h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Bế giảng lớp nghiệp vụ công tác dân tộc

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Ban Tổ chức Lớp học và đại biểu theo giấy mời

Hội trường Nhà C

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làmviệc

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Dự kiến tham dự họp với Uỷ ban Dân tộc về nội dung quản lý nhà nước Đề án 771 năm 2020

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

 

349 Đội Cấn

Thứ 4

(19/8/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Dự kiến chủ trì họp về Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc

Tổ thẩm định của Chủ đầu tư

Thành phần theo thông báo của Tổ thẩm định.

80 Phan Đình Phùng

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Bộ Tài chính

Phòng Kế hoạch – Tài vụ

 

28 Trần Hưng Đạo

Thứ 5

(20/8/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp cơ quan thông qua Đề án tinh giản biên chế năm 2021.

Phòng Tổ chức cán bộ

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- Toàn thể viên chức và người lao động của Học viện Dân tộc.

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

35 Đại Cồ Việt

Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Tham gia Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ tại Học viện Hành chính Quốc gia

Văn phòng Học viện

 

77 Nguyễn Chí Thanh

Thứ 6

(21/8/2020)

Buổi sáng

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ

Văn phòng Học viện

 

113 Trần Duy Hưng

Chủ nhật

(23/8/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội thảo khoa học quốc gia của Đề tài thuộc Quỹ Nafosted, mã số 02/2019/NCUD

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi

Thành phần tham dự theo Giấy mời

12 Nguyễn Hoàng

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế đi công tác triển khai công tác tuyển sinh hệ Dự bị đại học của Học viện Dân tộc tại tỉnh Hòa Bình vào ngày 17-21/8/2020 (điều hành đơn vị theo chế độ trực tuyến);

- TS. Giang Khắc Bình, Trưởng Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số giảng dạy lớp Nghiệp vụ công tác dân tộc tại Học viện Dân tộc vào buổi sáng ngày 18/8/2020.

- TS. Phí Hùng Cường, Trưởng Phòng Đào tạo chủ trì họp triển khai nhiệm vụ Tổ soạn thảo ngành Quản trị du lịch bền vững tại Phòng họp tầng 2, Nhà A Học viện Dân tộc vào lúc 8h30, ngày 19/8/2020 (Thành phần tham dự theo Quyết định, đơn vị chuẩn bị Phòng Đào tạo);     

- TS. La Đức Minh, Trưởng Khoa Sau Đại học tham dự lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2020 tại Học viện Hành chính Quốc gia từ ngày 04/8/2020 - 04/9/2020.

- ThS. Phan Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Dân tộc tham dự lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2020 tại Học viện Hành chính Quốc gia từ ngày 17/8/2020 - 17/9/2020.

- TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 17-28/8/2020.

- ThS. Đinh Thị Hòa, Phó Trưởng Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế nghỉ phép từ ngày 17-21/8/2020;

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068