Lịch làm việc của Lãnh đạo Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020)

10/08/2020

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/tham gia

Nội dung

Đơn vị/cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(10/08/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Đoàn công tác của Uỷ ban Dân tộc thảo luận với Bộ Tài chính về kế hoạch ngân sách năm 2021 và giai đoạn 2021-2023

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

 

28 Trần Hưng Đạo

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

15h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp nghe báo cáo về tổng hợp tiến độ thực hiện kế hoạch, dự toán năm 2020

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

- Đại điện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Kế hoạch – Tài vụ.

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 3

(11/8/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp nghe báo cáo về xác định nhu cầu giảng viên của Học viện giai đoạn 2020-2025; kế hoạch mở ngành đào tạo trình độ đại học năm 2020; kế hoạch biên soạn giáo trình đào tạo trình độ đại học.

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Đào tạo

- Lãnh đạo và giảng viên các đơn vị: Khoa Cơ bản; Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Khoa Văn hoá dân tộc thiểu số; Khoa Dự bị đại học; Khoa Sau đại học.

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Đào tạo; Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi; Viện Chiến lược và chính sách dân tộc.

Hội trường tầng 3 nhà A

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ

Văn phòng Học viện

 

113 Trần Duy Hưng

Thứ 4

(12/8/2020)

8h30

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Chủ trì họp Đảng uỷ Học viện Dân tộc định kỳ tháng 8/2020

Văn phòng Đảng – đoàn thể

- Q. Giám đốc Trần Trung;

- Đảng uỷ viên;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Văn phòng Đảng – đoàn thể.

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Học viện

 

18 Nguyễn Du

Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 5

(13/8/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Nghe báo cáo chuyên đề tiến độ triển khai từng nhiệm vụ theo kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2020

Phòng Kế hoạch – Tài vụ

Các đơn vị theo thông báo của Phòng Kế hoạch – Tài vụ

Phòng họp tầng 2 nhà A

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng Học viện

 

10Tôn Thất Thuyết

Thứ 6

(14/8/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Dân tộc

Phòng Tổ chức cán bộ

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện.

Hội trường tầng 3 nhà A

15h00

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Chủ trì họp về dự thảoQuy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Dân tộc

Thư ký Hội đồng

- Q. Giám đốc Trần Trung;

- Thành viên Hội đồng Học viện Dân tộc.

349 Đội Cấn

Chủ nhật

(16/8/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội thảo quốc gia của Đề tài NAFOSTED, mã số 02/2019/NCUD

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi

Thành phần tham dự theo Giấy mời

6 Nguyễn Hoàng

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đi công tác tại tỉnh An Giang từ ngày 10-11/8/2020; Thay mặt Ban tổ chức Lớp chủ trì khai giảng lớp Nghiệp vụ công tác dân tộc tại Hội trường Nhà C, Học viện Dân tộc vào 8h30 ngày 14/8/2020.

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế đi công tác triển khai công tác tuyển sinh hệ Dự bị Đại học của Học viện Dân tộc tại tỉnh Hòa Bình vào ngày 10-14/8/2020;

- ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện rà soát cơ sở vật chất ở 80 Phan Đình Phùng vào buổi sáng ngày 10/8/2020, làm việc với Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính vào chiều ngày 11/8/2020;

- TS. Giang Khắc Bình, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số; ThS. Nguyễn Văn Chí, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi đi công tác tại tỉnh Hòa Bình từ ngày 12-14/8/2020.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đi công tác tại tỉnh An Giang từ ngày 12-14/8/2020;

- ThS. Nguyễn Thị Huyền My, PhóTrưởng Phòng Tổ chức cán bộ nghỉ phép từ ngày 27/7-12/8/2020;

- ThS. Đinh Thị Hòa, Phó Trưởng Phòng Khoa họcvà hợp tác quốc tếnghỉ phép từ ngày 31/7-11/8/2020;

- ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Quản lý nhà nước nghỉ phép từ ngày 12-14/8/2020.

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068