Lịch làm việc của Lãnh đạo Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020)

07/09/2020

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/tham gia

Nội dung

Đơn vị/cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(07/9/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

 

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Tham dự họp với Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Viện Chiến lược và chính sách dân tộc

Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc

349 Đội Cấn

10h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng về Dự án Học viện Dân tộc

Tổ Thẩm định của Chủ đầu tư

Trưởng các đơn vị: Phòng Kế hoạch – Tài vụ; Tổ Thẩm định của Chủ đầu tư; Nhà thầu và Ban Quản lý dán

349 Đội Cấn

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ

Văn phòng Học viện

 

39 Trần Hưng Đạo

Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 3

(08/9/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 09/2020

Văn phòng Học viện

Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện

Hội trường tầng 3 nhà A

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Tham dự họp nhóm hỗ trợ kỹ thuật cho Chương trình mục tiêu quốc gia của Ủy ban Dân tôc

 

 

349 Đội Cấn

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo định hướng các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình CTDT/21-25

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Thành phần theo Giấy mời

349 Đội Cấn

Thứ 4

(09/9/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Trung tâm Tư vấn, chuyển giao khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi về Dự án nâng cao năng lực khoa học công nghệ

Trung tâm Tư vấn, chuyển giao khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi

Thành phần tham dự theo thông báo của Trung tâm Tư vấn, chuyển giao khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi

80 Phan Đình Phùng

8h30

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Chủ trì Hội thảo về chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội vùng dân tộc thiểu số

Phòng Đào tạo

Thành phần theo giấy mời

Hội trường tầng 3, nhà A

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp với Hội đồng Lý luận Trung ương

Văn phòng Học viện

 

57 Phan Đình Phùng

14h00

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Tham dự Hội nghị Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc

Văn phòng Đảng – đoàn thể

 

349 Đội Cấn

Thứ 5

(10/9/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

 

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Dự kiến tham dự họp với Ban Cán sự Đảng Uỷ ban Dân tộc

Văn phòng Học viện

Thành phần theo thông báo của Văn phòng Học viện

349 Đội Cấn

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Bộ Nội vụ

Phòng Tổ chức cán bộ

 

10 Tôn Thất Thuyết

Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 6

(11/9/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội thảo về chương trình đào tạo ngành Quản trị du lịch bền vững

Phòng Đào tạo

Thành phần theo giấy mời

Hội trường tầng 3 nhà A

10h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an về phối hợp nghiên cứu khoa học

Trung tâm Tư vấn, chuyển giao khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi

Lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Tư vấn, chuyển giao khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi

80 Phan Đình Phùng

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Tham dự họp nhóm hỗ trợ kỹ thuật cho Chương trình mục tiêu quốc gia của Ủy ban Dân tôc

 

 

349 Đội Cấn

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Văn phòng Học viện

 

1 Liễu Giai

 

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- TS. Phí Hùng Cường, Trưởng phòng Đào tạo đi công tác tại tỉnh Hòa Bình từ ngày 07-09/9/2020.

- ThS. Nguyễn Văn Chí, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi đi công tác tại tỉnh Bình Phước từ ngày 07-11/9/2020.

- ThS. Trần Đăng Khởi, Phó trưởng Khoa, Phụ trách Khoa Cơ bản đi công tác tại tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 07-11/9/2020.

- TS. Giang Khắc Bình, Trưởng Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số đi công tác tại Huyện Quốc Oai, Hà Nội vào ngày 08/9/2020.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đi công tác tại Huyện Quốc Oai, Hà Nội vào ngày 07 và 11/9/2020; đi công tác tại tỉnh Hòa Bình từ ngày 08-10/9/2020.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụlàm việc với Kho bạc Ba Đình vào buổi sáng ngày 09/9/2020; làm việc với Vụ Kế hoạch - Tài chính và Cục Thuế TP. Hà Nội vào ngày 11/9/2020.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; TS. Vũ Thị Thanh Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa dân tộc đi công tác tại tỉnh Hà Giang từ ngày 08-12/9/2020.

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ,ThS. Phan Hồng Minh, Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa Dự bị Đại học đi công tác tại tỉnh Cao Bằng từ ngày 08-12/9/2020.

- TS. PhạmThị Kim Cương, Trưởng Khoa Quản lý Nhà nước về Công tác dân tộc đi công tác tại Huyện Quốc Oai, Hà Nội vào ngày 09/9/2020.

- TS. Nguyễn Hồng Vĩ, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc đi công tác thực hiện triển khai dự án Giảm nghèo bền vững tại tỉnh Yên Bái vào ngày 11/9/2020.

- ThS. Phan Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Dân tộc tham dự lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2020 tại Học viện Hành chính Quốc gia từ ngày 17/8/2020 - 17/9/2020.

- ThS. Nguyễn Thị Huyền My, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ nghỉ phép từ ngày 07-11/9/2020.

- ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện nghỉ phép từ buổi chiều ngày 08-09/9/2020.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068