Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 8/6/2020 đến ngày 12/6/2020)

08/06/2020

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/tham gia

Nội dung

Đơn vị/cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

 (08/6/2020)

9h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Báo cáo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải về kế hoạch tổ chức các Hội nghị về công tác cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Chủ tịch, Thư ký HĐHV;

- Đảng uỷ viên;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ.

349 Đội Cấn

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự dự thính phiên thảo luận của Quốc hội khóa XIV về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Viện Chiến lược và chính sách dân tộc

ThS. Phan Văn Cương, Thành viên Tổ thường trực Chương trình

Tòa nhà Quốc hội

14h00

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Tham dự họp Chi bộ khối phòng số 2

Chi ủy Chi bộ Khối phòng số 2

Đảng viên Chi bộ Khối phòng số 2

Phòng họp tầng 2 nhà A

Thứ 3

 (09/6/2020)

9h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp tập thể Lãnh đạo Học viện về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025

Văn phòng Đảng - đoàn thể

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Chủ tịch, Thư ký HĐHV;

- Đảng uỷ viên;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Đảng – đoàn thể.

Phòng họp tầng 2 nhà A

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Buổi chiều

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 4

(10/6/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo khoa học biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam về giáo dục đại học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Văn phòng Học viện

 

136 Xuân Thuỷ

Buổi sáng

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Nghỉ phép

 

 

Hà Nội

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc về công tác duyệt Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025

Văn phòng Đảng - đoàn thể

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Chủ tịch, Thư ký HĐHV;

- Đảng uỷ viên;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Đảng – đoàn thể.

349 Đội Cấn

Thứ 5 (11/6/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Đồng chủ trì họp tập thể Lãnh đạo và Hội đồng Học viện Dân tộc nhiệm kỳ 2016-2020

Hội đồng Học viện Dân tộc

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đảng uỷ viên;

- Chủ tịch, Thư ký, thành viên HĐHV nhiệm kỳ 2016-2020;

- Chủ tịch Công đoàn Học viện;

- Bí thư Chi đoàn TN.

Hội trường tầng 3 nhà A

11h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Báo cáo kết quả tổng kết Hội đồng Học viện Dân tộc nhiệm kỳ 2016-2020

Hội đồng Học viện Dân tộc

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Chủ tịch, Thư ký HĐHV;

- Đảng uỷ viên;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Đảng – đoàn thể.

Phòng họp tầng 11, 349 Đội Cấn

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Đồng chủ trì Hội nghị toàn thể cơ quan bầu thành viên Hội đồng Học viện Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025

Phòng Tổ chức cán bộ

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Công chức, viên chức trong Học viện.

Hội trường tầng 3, 349 Đội Cấn

Thứ 6

(12/6/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Đồng chủ trì họp Hội đồng Học viện Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025

Phòng Tổ chức cán bộ

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Thành viên Hội đồng Học viện;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ.

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự dự thính phiên thảo luận của Quốc hội khóa XIV về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Viện Chiến lược và chính sách dân tộc

ThS. Phan Văn Cương, Thành viên Tổ thường trực Chương trình

Tòa nhà Quốc hội

14h00

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Chủ trì họp giao ban khối Đào tạo và khối Bồi dưỡng tháng 06/2020

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Khoa Dự bị đại học; Khoa Sau đại học; Khoa Cơ bản; Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số; Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi.

Hội trường tầng 3 nhà A

Chủ nhật

(14/6/2020)

14h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội thảo khoa học biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam về giáo dục dân tộc tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Văn phòng Học viện

 

136 Xuân Thuỷ

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- ThS. Phạm Duy Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núitham gia huấn luyện cán bộ năm 2020 đối với sĩ quan dự bị Tiểu đoàn Bộ đội địa phương quận Ba Đình từ ngày 25/5/2020 - 08/6/2020tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

- TS. Nguyễn Hồng Vĩ, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc;ThS. Hoàng Lệ Nhật, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc đi công tác Chương trình Giảm nghèo và Nông thôn mới tại Tỉnh Tuyên Quang từ ngày 12-13/6/2020.

- TS. Phí Hùng Cường, Trưởng Phòng Đào tạo làm việc về Đề án 2395 của Bộ Khoa học và Công nghệ tại 38 Ngô Quyền vào ngày 12/6/2020.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068