Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 6/7/2020 đến ngày 10/7/2020)

05/07/2020

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/tham gia

Nội dung

Đơn vị/cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(06/7/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng Học viện Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025

Phòng Tổ chức cán bộ

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- Thành phần tham dự theo Giấy mời;

- Toàn thể viên chức và người lao động của Học viện Dân tộc.

349 Đội Cấn

9h30

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Chủ trì họp Hội đồng Học viện Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025

Hội đồng Học viện Dân tộc

- Q. Giám đốc Trần Trung;

- Thành viên Hội đồng Học viện theo Quyết định;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức Cán bộ.

349 Đội Cấn

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- Thành phần tham dự theo Thông tri triệu tập.

349 Đội Cấn

Thứ 3

(07/7/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- Thành phần tham dự theo Thông tri triệu tập.

349 Đội Cấn

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Thái Nguyên

Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 4

(08/7/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị tập huấn công tác kế hoạch, tài chính và đấu thầu năm 2020 của Uỷ ban Dân tộc

Phòng Kế hoạch – Tài vụ

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Kế hoạch – Tài vụ;

- Giám đốc Trung tâm Tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi;

- Tổ trưởng Tổ thẩm định của Chủ đầu tư;

Khách sạn Khăn quảng đỏ, Hà Nội

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp tại Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Văn phòng Học viện

 

477 Nguyễn Trãi

16h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp tại Đài Truyền hình Việt Nam

Văn phòng Học viện

 

43 Nguyễn Chí Thanh

Thứ 5 (09/7/2020)

8h30

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Chủ trì họp Đảng uỷ định kỳ tháng 7/2020

Văn phòng Đảng - đoàn thể

- Q. Giám đốc Trần Trung;

- Đảng uỷ viên;

- Bí thư Đoàn Thanh niên.

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

144 Xuân Thuỷ

16h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp tại Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ

Văn phòng Học viện

 

77 Nguyễn Chí Thanh

Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 6

(10/7/2020)

Cả ngày

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Cao Bằng về phát triển nguồn nhân lực trình độ cao thông qua hệ dự bị đại học dân tộc

Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc

- ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc;

- ThS. Phan Hồng Minh, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Dự bị đại học

Tỉnh Cao Bằng

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- TS. Phí Hùng Cường, Trưởng Phòng Đào tạo tham dự Hội thảo khoa học tại Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng vào buổi sáng ngày 07/7/2020; đi làm việc về Đề án 2395 của Bộ Khoa học và Công nghệ tại 38 Ngô Quyền vào buổi chiều ngày 10/7/2020;

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; TS. La Đức Minh, Trưởng Khoa Sau đại học; ThS. Nguyễn Văn Chí, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hoà tại phòng họp tầng 2 nhà A vào buổi sáng ngày 08/7/2020.

- ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện tham dự Hội thảo góp ý vào dự thảo Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban Dân tộc tại 349 Đội Cấn vào buổi sáng ngày 10/7/2020.           

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ nghỉ phép từ 01/7/2020 đến 17/7/2020.

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ nghỉ phép từ ngày 08-10/7/2020.

- Đồng chí Lê Thị Thuý, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài vụ nghỉ phép từ ngày 08-10/7/2020.

- TS. La Đức Minh, Trưởng Khoa Sau đại học nghỉ phép ngày 09/7/2020.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068