Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 5/10/2020 đến ngày 9/10/2020)

05/10/2020

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(05/10/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

 

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Tham dự Hội nghị giao ban công tác tháng 10/2020 của Ủy ban Dân tộc

Văn phòng Học viện

 

349 Đội Cấn

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Vụ Kế hoạch – Tài chính về Đề án 414

Trung tâm Thông tin – Thư viện

Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Trung tâm Thông tin – Thư viện

349 Đội Cấn

Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Giảng dạy lớp tập huấn giảng viên, báo cáo viên của Đề án 771

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Thành phần theo Quyết định

Tỉnh Bắc Giang

Thứ 3

(06/10/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp với Vụ Kế hoạch – Tài chính về quản lý phí của Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc

Tổ thẩm định của Chủ đầu tư

- Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng của Uỷ ban Dân tộc;

- Đại diện Lãnh đạo chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Tổ thẩm định của Chủ đầu tư.

349 Đội Cấn

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Giảng dạy lớp tập huấn giảng viên, báo cáo viên của Đề án 771

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Thành phần theo Quyết định

Tỉnh Bắc Giang

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Công ty FPT

Văn phòng Học viện

 

349 Đội Cấn

Thứ 4

(07/10/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu và trang thiết bị khoa học công nghệ chuyên ngành cho Học viện Dân tộc

Trung tâm Tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Trung tâm Tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi; Phòng Kế hoạch - Tài vụ;

- Đại diện Nhà thầu theo thông báo của Trung tâm Tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi.

80 Phan Đình Phùng

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

Trung tâm Tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi

 

80 Phan Đình Phùng

Thứ 5

(08/10/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp đánh giá, xếp loại Thủ trưởng các đơn vị Quý III/2020

Phòng Tổ chức cán bộ

Tập thể đơn vị theo mốc thời gian tương ứng:

- 9h00: Phòng Tổ chức cán bộ

- 9h30: Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc

  - 10h00: Khoa Sau đại học

  - 10h30: Khoa Văn hoá dân tộc thiểu số

  - 11h00: Văn phòng Học viện

Phòng họp tầng 2 nhà A

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Buổi chiếu

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Văn phòng Đề án Bách khoa toàn thư Việt Nam

Văn phòng Học viện

 

01 Liễu Giai

Thứ 6

(09/10/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp đánh giá, xếp loại Thủ trưởng các đơn vị Quý III/2020

Phòng Tổ chức cán bộ

Tập thể đơn vị theo mốc thời gian tương ứng:

- 9h00: Trung tâm Tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ, bảo về môi trường vùng dân tộc thiểu số và miền núi

- 9h30: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

- 10h00: Phòng Đào tạo

  - 10h30: Khoa Dự bị đại học

Phòng họp tầng 2 nhà A

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Buổi chiếu

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Quỹ NAFOSTED

Văn phòng Học viện

 

39 Trần Hưng Đạo

 

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- ThS. Hoàng Thị Xuân, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng Phòng Đào tạo đi công tác tại tỉnh Bắc Giang từ ngày 04-08/10/2020.

- ThS. Phan Hồng Minh, Trưởng Khoa Dự bị Đại học đi công tác tại tỉnh Hậu Giang từ ngày 04-08/10/2020.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đi công tác tại tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 05-10/10/2020.

- TS. Giang Khắc Bình, Trưởng Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số đi công tác tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 05-06/10/2020.

- ThS. Nguyễn Văn Chí, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi đi công tác tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 05-09/10/2020.

- ThS. Phạm Duy Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi; ThS. Đỗ Thị Thu Hiên, Trưởng phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên; TS. Vũ Thị Thanh Minh, Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa dân tộc đi công tác tại tỉnh Bạc Liêu từ ngày 05-09/10/2020.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc đi công tác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 06-10/10/2020

- TS. Nguyễn Hồng Vĩ, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc đi công tác tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội vào ngày 09/10/2020;

- TS. La Đức Minh, Trưởng Khoa Sau Đại học tham dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (Giảng viên chính) từ ngày 02-05/10/2020.

- TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (Giảng viên chính) từ ngày 02-05/10/2020; nghỉ phép từ ngày 06-09/10/2020.

- Đồng chí Bùi Ánh Thơ, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện nghỉ phép từ ngày 29/9-06/10/2020; đi công tác tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 07-09/10/2020.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ nghỉ phép vào buổi sáng ngày 05/10/2020, buổi chiều ngày 07/10/2020, ngày 08/10/2020; làm việc với Bộ Tài chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính vào ngày 09/10/2020.

- ThS. Trần Đăng Khởi, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Cơ bản nghỉ phép từ ngày 07-09/10/2020.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068