Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 30/5/2022 đến ngày 3/6/2022)

29/05/2022

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(30/5/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp trực tuyến giao ban công tác tuyển sinh năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng Đào tạo

Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Đào tạo

Hội trường tầng 3 nhà A

14h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Văn phòng Học viện

Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Văn phòng Học viện, phòng Kế hoạch - Tài vụ

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 3

(31/5/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp rà soát kế hoạch thực hiện công tác bồi dưỡng năm 2022

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc.

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Chi bộ Tổ chức - Văn phòng định kỳ tháng 5/2022

Chi ủy chi bộ Tổ chức - Văn phòng

Đảng viên chi bộ Tổ chức - Văn phòng

Hội trường tầng 3 nhà A

15h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp với Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng về Dự án xây dựng Học viện Dân tộc

Tổ Thẩm định

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tổ Thẩm định; Tổ Công tác; Phòng Kế hoạch - Tài vụ

349 Đội Cấn

17h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự cuộc làm việc của Ủy ban Dân tộc và Hội đồng Dân tộc

Văn phòng Học viện

 

349 Đội Cấn

Thứ 4

(01/6/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp chuẩn bị nội dung họp Hội đồng Học viện

Thư ký Hội đồng Học viện

- Thư ký Hội đồng Học viện;

- Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Phòng Đào tạo.

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Viện Chiến lược và chính sách dân tộc

 

349 Đội Cấn

Thứ 5

(02/6/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ tại Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Thái Nguyên

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 6

(03/6/2022)

Buổi sáng

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn phòng Học viện

 

Hà Nội

 

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- Trung tâm Thông tin - Thư viện và Văn phòng Học viện cung cấp link phòng họp trực tuyến Zoom (No.1, No.2, No.3) của Học viện cho các đơn vị và trực đảm bảo đường truyền, kỹ thuật cho các cuộc họp trực tuyến.

- Thủ trưởng các đơn vị được giao đầu mối chuẩn bị nội dung các cuộc họp trực tuyến có trách nhiệm thông báo thành phần họp, link phòng họp trực tuyến Zoom của Học viện, chuẩn bị file tài liệu họp để share khi báo cáo tại cuộc họp trực tuyến.

- ThS. Hà Quang Khuê, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc đi công tác tại Bình Phước từ ngày 30/5-3/6/2022.

- Khoa Cơ bản tổ chức họp sinh viên khóa 1 ngành Kinh tế giáo dục tại giảng đường tầng 2 nhà C vào 9h00 ngày 30/5/2022.

- Chi bộ khối Khoa họp định kỳ tháng 5/2022 tại Phòng họp trực tuyến tầng 2 nhà C vào 10h00 ngày 30/5/2022.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi sáng ngày 30/5/2022 và buổi chiều ngày 02/6/2022.

- TS. La Đức Minh, Trưởng Phòng Đào tạo tham dự họp trực tuyến giao ban công tác tuyển sinh năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Phòng họp trực tuyến tầng 2 nhà C vào 14h00 ngày 30/5/2022.

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi sáng ngày 31/5/2022 và buổi chiều ngày 03/6//2022.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi chiều ngày 01/6/2022 và buổi sáng ngày 03/6/2022.

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng phòng Đào tạo; Đồng chí Lê Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 01-09/6/2022.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc với Cục thuế Hà Nội vào chiều ngày 01/6/2022, học lớp cao học từ ngày 03-05/6/2022.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068