Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 29/6/2020 đến ngày 3/7/2020)

29/06/2020

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/tham gia

Nội dung

Đơn vị/cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

 (29/6/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc về Đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

 

349 Đội Cấn

9h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác nhân sự Đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- Chủ tịch Hội CCB UBDT Phan Văn Hùng

349 Đội Cấn

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tiếp dân định kỳ tháng 6/2020

Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên

 

Phòng làm việc

Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 3

 (30/6/2020)

Cả ngày

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp tại Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Viện Nghiên cứu văn hoá dân tộc

Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hoá dân tộc

Tỉnh Thái Nguyên

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 4

(01/7/2020)

10h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Ban quản lý Làng Văn hoá du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch về Dự án đầu tư xây dựng Học viện

Tổ thẩm định của Chủ đầu tư

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Kế hoạch – Tài vụ; Tổ thẩm định của Chủ đầu tư;

- Ban Quản lý Dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng;

- Đại điện Nhà thầu tư vấn

Đồng Mô, Hà Nội

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

15h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng

Phòng Tổ chức cán bộ

Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng theo Quyết định.

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 5 (02/7/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về nhu cầu giảng viên phục vụ hoạt động đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

- Lãnh đạo Phòng Đào tạo, các khoa chuyên môn;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ.

Phòng họp tầng 2 nhà A

Buổi sáng

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội nghị thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 của Học viện Dân tộc

Phòng Tổ chức cán bộ

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- Toàn thể viên chức và người lao động của Học viện Dân tộc.

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 6

03/7/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

 

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Đồng chủ trì Hội nghị bàn giao công tác giữa Đảng ủy khóa I và Đảng ủy khóa II của Học viện Dân tộc

Văn phòng Đảng - đoàn thể

- Đảng ủy viên khóa I;

- Đảng ủy viên khóa II;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Văn phòng Đảng – đoàn thể;

Hội trường tầng 3 nhà A

15h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị công bố kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Trung tâm Thông tin – Thư viện

 

349 Đội Cấn

Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- Chi bộ Khối phòng số 03 tổ chức họp định kỳ tháng 6/2020 tại Phòng họp tầng 2 nhà A vào 14h00 ngày 29/6/2020 (Thành phần tham dự: Ban Chi ủy và toàn thể đảng viên Chi bộ Khối phòng số 3).

- Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với Văn phòng Học viện tổ chức họp bàn giao nhiệm vụ Thư ký Hội đồng Học viện giữa hai nhiệm kỳ tại Phòng Tổ chức cán bộ vào hồi 14h00 ngày 30/6/2020 (Thành phần tham dự: Chánh Văn phòng Học viện và Lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ, chuyên viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ).

- Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dân tộc và miền núi; TS. Phí Hùng Cường, Trưởng Phòng Đào tạo (Chủ nhiệm Đề tài ) chủ trì tổ chức Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài: “Nghiên cứu thực trạng thu hút, tuyển dụng, sử dụng và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương”. Mã số: 0806/ĐTCB.UBDT.01.19 tại Hội trường tầng 3 nhà A, Học viện Dân tộc vào 14h00, ngày 03/7/2020 (Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài cơ sở theo Quyết định; Thành viên ban chủ nhiệm đề tài và Đại diện Vụ Tổng hợp- Ủy ban Dân tộc; Đại diện Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế).

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc với KTNN, Vụ Kế hoạch - Tài chính vào ngày 30/6/2020; Nghỉ phép từ 01/7/2020 đến 17/7/2020.

- TS. Phí Hùng Cường, Trưởng Phòng Đào tạo làm việc về Đề án 2395 của Bộ Khoa học và Công nghệ tại 38 Ngô Quyền vào buổi chiều ngày 03/7/2020.

- TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 15-30/6/2020.

- TS. Nguyễn Hồng Vỹ, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc nghỉ phép ngày 29/6/2020;

- TS. Giang Khắc Bình, Trưởng Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số nghỉ phép từ ngày 01-03/7/2020.

                        

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068