Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020)

25/10/2020

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(26/10/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chỉ đạo công tác tiếp nhận học sinh hệ dự bị đại học nhập học năm học 2020-2021

Khoa Dự bị đại học

Các đơn vị theo Kế hoạch

Hội trường tầng 3 nhà A

10h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp với Viện Nghiên cứu cao cấp về toán, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

157 Chùa Láng

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

15h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì đánh giá, xếp loại Thủ trưởng các đơn vị quý III/2020

Phòng Tổ chức cán bộ

Tập thể đơn vị theo mốc thời gian tương ứng:

- 15h00: Khoa Sau Đại học

- 15h30: Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc

- 16h00: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

- 16h30: Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Phòng họp tầng 2 nhà C

Thứ 3

(27/10/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

136 Xuân Thủy

Buổi sáng

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội thảo về chương trình, tài liệu Đề án 771

Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số

Thành phần tham dự theo thông báo của Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

 

7 Nguyễn Tri Phương

Thứ 4

(28/10/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên đầu năm học 2020-2021

Phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên

Thành phần tham dự theo Kế hoạch

Hội trường tầng 3 nhà A

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

 

7 Nguyễn Tri Phương

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Thái Nguyên

Thứ 5

(29/10/2020)

Buổi sáng

Q. Giám đốc

Trần Trung

Nghỉ phép năm

 

 

Tỉnh Thanh Hóa

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

 

7 Nguyễn Tri Phương

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ

Văn phòng Học viện

 

39 Trần Hưng Đạo

Thứ 6

(30/10/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Lễ khai giảng hệ dự bị đại học năm học 2020 - 2021

Khoa Dự bị Đại học

- Đại biểu theo Giấy mời;

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Dân tộc; Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện;

- Giáo viên và học sinh hệ dự bị đại học.

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Chủ trì họp Đảng uỷ Học viện Dân tộc định kỳ tháng 10/2020

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

- Q. Giám đốc Trần Trung;

- Đảng uỷ viên (hoặc đại diện Ban công tác đảng nếu Đảng uỷ viên vắng có lý do);

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Hội trường tầng 3 nhà A

16h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Đi công tác chủ trì Hội thảo Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia CTDT.51.19/16-20 tại Trường Đại học Vinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

 

Tỉnh Nghệ An

Thứ 7

(31/10/2020)

Cả ngày

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội thảo Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia CTDT.51.19/16-20 tại Trường Đại học Vinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

 

Tỉnh Nghệ An

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- Khoa Dự bị đại học chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức tiếp nhận học sinh hệ dự bị đại học nhập học năm học 2020-2021 tại Hội trường tầng 3 nhà A từ ngày 26-27/10/2020.

- TS Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ đi công tác tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 26-27/10/2020; ThS. Nguyễn Văn Chí, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi đi công tác tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 26-30/10/2020.

- TS. Phí Hùng Cường, Trưởng phòng Đào tạo (Chủ nhiệm đề tài); ThS. Phạm Duy Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi (đại diện đơn vị chủ trì đề tài) báo cáo Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ tại 349 Đội Cấn vào 8h00 ngày 27/10/2020.

- ThS. Nguyễn Thị Huyền My, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đi công tác tại tỉnh Cà Mau từ ngày 26-30/10/2020; TS. Phí Hùng Cường, Trưởng phòng Đào tạo đi công tác tại tỉnh Cà Mau từ ngày 27-30/10/2020.

- Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên đầu năm học 2020-2021 tại Hội trường tầng 3 nhà A từ ngày 28-29/10/2020.

- TS. Nguyễn Hồng Vĩ, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc đi công tác tại tỉnh Lạng Sơn từ ngày 29-30/10/2020.

- TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện đi học cao cấp Lý luận chính trị từ ngày 19-31/10/2020.

- ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc nghỉ phép từ ngày 27-30/10/2020.

- ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện nghỉ phép từ ngày 28-30/10/2020.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng nghỉ phép từ ngày 29-30/10/2020.

- Đ/c Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch -Tài vụ nghỉ phép từ ngày 29-30/10/2020.

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068