Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020)

25/05/2020

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/tham gia

Nội dung

Đơn vị/cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

 (25/5/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì đánh giá, xếp loại Thủ trưởng đơn vị và lấy phiếu thăm dò đánh giá lãnh đạo khối Khoa học quý I/2020

Phòng Tổ chức cán bộ

Tập thể đơn vị theo mốc thời gian tương ứng:

- 8h30: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế;

- 9h00: Trung tâm Tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi;

- 9h30: Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc;

- 10h00: Viện Nghiên cứu văn hóa dân tộc;

- 10h30: Tạp chí Nghiên cứu dân tộc.

Phòng họp tầng 2 nhà A

Cả ngày

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 3

 (26/5/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Tổ Thường trực xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Viện Chiến lược và chính sách dân tộc

ThS. Phan Văn Cương, thành viên Tổ thường trực

349 Đội Cấn

10h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đào tạo hệ Dự bị Đại học

Văn phòng Học viện

Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Văn phòng Học viện; Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên; Phòng Kế hoạch - Tài vụ.

Phòng họp tầng 2 nhà A

Cả ngày

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tiếp dân định kỳ tháng 5/2020

Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên

 

Phòng làm việc

Thứ 4

(27/5/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của Uỷ ban Dân tộc về quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ Uỷ ban Dân tộc (Hội nghị bước 2 cho nhân sự tái cử)

Văn phòng Đảng - đoàn thể

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Chủ tịch HĐHV Nguyễn Văn Dũng;

- Chủ tịch Hội CCB Phan Văn Hùng.

349 Đội Cấn

10h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị Đảng uỷ Uỷ ban Dân tộc về quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ Uỷ ban Dân tộc (Hội nghị bước 3 cho nhân sự tái cử)

Văn phòng Đảng - đoàn thể

 

349 Đội Cấn

15h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị Đảng uỷ Uỷ ban Dân tộc về quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ Uỷ ban Dân tộc (Hội nghị bước 5 cho nhân sự tái cử)

Văn phòng Đảng - đoàn thể

 

349 Đội Cấn

Buổi chiều

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 5 (28/5/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Học viện Dân tộc Quý I/2020

Phòng Tổ chức Cán bộ

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ.

Hội trường tầng 3 Nhà A

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Buổi chiều

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 6

(29/5/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của Uỷ ban Dân tộc về quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ Uỷ ban Dân tộc (Hội nghị bước 2 cho nhân sự tham gia lần đầu)

Văn phòng Đảng - đoàn thể

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Chủ tịch HĐHV Nguyễn Văn Dũng;

- Chủ tịch Hội CCB Phan Văn Hùng.

349 Đội Cấn

10h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị Đảng uỷ Uỷ ban Dân tộc về quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ Uỷ ban Dân tộc (Hội nghị bước 3 cho nhân sự tham gia lần đầu)

Văn phòng Đảng - đoàn thể

 

349 Đội Cấn

15h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị Đảng uỷ Uỷ ban Dân tộc về quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ Uỷ ban Dân tộc (Hội nghị bước 5 cho nhân sự tham gia lần đầu)

Văn phòng Đảng - đoàn thể

 

349 Đội Cấn

Buổi chiều

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

 

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- ThS. Phạm Duy Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi tham gia huấn luyện cán bộ năm 2020 đối với sĩ quan dự bị Tiểu đoàn Bộ đội địa phương quận Ba Đình tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội) từ ngày 25/5/2020 – 08/6/2020.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ đi làm việc với Kho bạc về thủ tục trích lập quỹ vào buổi chiều ngày 25/5/2020; làm việc với Vụ Kế hoạch – Tài chính và Kiểm toán Nhà nước về Biên bản quyết toán kinh phí năm 2019 vào buổi sáng ngày 27/5/2020; làm việc với Cơ quan thuế về Báo cáo quyết toán thuế TNCN, GTGT, TNDN năm 2019 vào buổi chiều ngày 27/5/2020.

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch – Tài vụ làm việc với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về phối hợp bồi dưỡng công chức, viên chức tại trụ sở Học viện (COMA6) vào buổi sáng ngày 26/5/2020.

- Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn sử dụng chữ ký số và hệ điều hành tác nghiệp tại Phòng làm việc của các đơn vị triển khai tập huấn (Thành phần tham dự: Trung tâm Thông tin - Thư viện, Cán bộ Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc) vào buổi chiều ngày 27/5/2020.

- Văn phòng Học viện phối hợp với Công an Quận Nam Từ Liêm tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở Học viện Dân tộc tại trụ sở Học viện Dân tộc (Coma6) vào 15h00 ngày 27/5/2020.

- Tiểu ban Văn kiện của Đảng bộ Học viện Dân tộc họp thông qua hồ sơ trình Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội trường tầng 3 nhà A vào 14h00 ngày 28/5/2020.

- Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Dân tộc họp bàn giao công việc tại Phòng họp tầng 2 nhà A vào 14h00 ngày 28/5/2020.

- TS. Phí Hùng Cường, Trưởng Phòng Đào tạo làm việc về Đề án 2395 của Bộ Khoa học và Công nghệ tại 38 Ngô Quyền vào buổi sáng ngày 29/5/2020.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Kiến thức công tác dân tộc đi nghiên cứu thực tế lớp Bồi dưỡng công tác dân tộc cho công chức Uỷ ban Dân tộc tại Huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ vào ngày 30/5/2020.

- ThS. Phan Hồng Minh, Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa dự bị Đại học nghỉ phép từ ngày 25-29/5/2020.

- TS. Nguyễn Hồng Vĩ, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc nghỉ phép ngày 28/5/2020.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068