Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022)

25/04/2022

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(25/4/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Thực hiện cách ly điều trị tại nhà theo diện F0 Covid-19

 

 

Nhà riêng

Thứ 3

(26/4/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Thực hiện cách ly điều trị tại nhà theo diện F0 Covid-19

 

 

Nhà riêng

Thứ 4

(27/4/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Thực hiện cách ly điều trị tại nhà theo diện F0 Covid-19

 

 

Nhà riêng

Thứ 5

(28/4/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Thực hiện cách ly điều trị tại nhà theo diện F0 Covid-19

 

 

Nhà riêng

Thứ 6

(29/4/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Thực hiện cách ly điều trị tại nhà theo diện F0 Covid-19

 

 

Nhà riêng

 

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- Trung tâm Thông tin - Thư viện và Văn phòng Học viện cung cấp link phòng họp trực tuyến Zoom (No.1, No.2, No.3) của Học viện cho các đơn vị và trực đảm bảo đường truyền, kỹ thuật cho các cuộc họp trực tuyến.

- Thủ trưởng các đơn vị được giao đầu mối chuẩn bị nội dung các cuộc họp trực tuyến có trách nhiệm thông báo thành phần họp, link phòng họp trực tuyến Zoom của Học viện, chuẩn bị file tài liệu họp để share khi báo cáo tại cuộc họp trực tuyến.

- TS. La Đức Minh, Trưởng Phòng Đào tạo đại diện Học viện Dân tộc tham dự Gặp mặt kỷ niệm 08 năm ngày công bố Quyết định thành lập Học viện Chính trị Công an Nhân dân tạihuyện Sóc Sơn, Hà Nội vào 9h00 ngày 25/4/2022.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi sáng ngày 25/4/2022 và buổi chiều ngày 28/4/2022.

- TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi sáng ngày 25/4/2022 và buổi sáng ngày 29/4/2022; tham quan học tập mô hình thư viện và thư viện số tại Viện Thông tin khoa học xã hội Viêt Nam, số 1 Liễu Giai vào buổi sáng ngày 28/4/2022.

- ThS. Hoàng Lệ Nhật, Phó Viện trưởng Viện chiến lược và Chính sách dân tộc; ThS. Hà Quang Khuê, Phó Viện trưởng Viện chiến lược và Chính sách dân tộc tham dự họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ dự án Bảo vệ môi trường tại 349 Đội Cấn vào 14h ngày 25/4/2022.

- TS. Đậu Thế Tụng, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng Học viện Dân tộc xét đề nghị cá nhân tham gia chương trình bình chọn tôn vinh “Gương sáng pháp luật năm 2022” của Ủy ban Dân tộc tại Hội trường tầng 3 nhà A vào 14h00 ngày 25/4/2022 (thành phần tham gia: Thành viên Hội đồng theo Quyết định).

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi sáng ngày 26/4/2022 và buổi chiều ngày 29/4/2022.

- Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế phổ biến quy định nghiên cứu khoa học cho sinh viên khóa 1 tại Giảng đường tầng 2 Nhà C vào 9h30 ngày 26/4/2022.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài vụ làm việc với Kho bạc vào buổi sáng ngày 26/4/2022, học lớp kế toán viên chính vào ngày 28/4/2022.

- ThS. Đỗ Thị Thu Hiên, Đảng ủy viên chủ trì Hội nghị Đảng ủy Học viện Dân tộc định kỳ tháng 4/2022 tại Hội trường tầng 3 nhà A vào 8h30 ngày 27/4/2022 (thành phần tham gia: Đảng ủy viên; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên; Thư ký Hội đồng Học viện; Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Văn phòng Đảng – đoàn thể); đại diện Đảng ủy Học viện Dân tộc tham dự cuộc họp của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về kế hoạch giám sát năm 2022 đối với Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc tại 349 Đội Cấn vào 14h20 ngày 28/4/2022.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi chiều ngày 27/4/2022 và buổi sáng ngày 29/4/2022; nghỉ phép ngày 25/4/2022.

- Chi bộ Tổ chức – Văn phòng họp định kỳ tháng 4/2022 tại Hội trường tầng 3 nhà A vào 8h30 ngày 28/4/2022.

- Chi bộ Trung tâm- Viện họp họp định kỳ tháng 4/2022 tại Phòng họp trực tuyến tầng 2 nhà C vào 14h ngày 28/4/2022.

- ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Thư ký Hội đồng Học viện chủ trì điểm cầu Học viện Dân tộc tham dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Hội trường tầng 3 nhà A vào 14h00 ngày 28/4/2022 (thành phần tham gia gồm lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Đào tạo; Khoa Cơ bản; Đoàn Thanh niên).

- Khoa Quản lý Nhà nước về công tác dân tộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề phục vụ công tác giảng dạy khối bồi dưỡng năm 2022 tại Phòng họp trực tuyến tầng 2 nhà C vào 8h30 ngày 29/4/2022.

- Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học năm 2021 tại Phòng họp trực tuyến tầng 2 nhà Cvào 14h00 ngày 29/4/2022.

-TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó trưởng phòng Đào tạo đi công tác tại tỉnh Đắk Lắk từ ngày 24-29/4/2022.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068