Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 22/06/2020 đến ngày 26/06/2020)

21/06/2020

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/tham gia

Nội dung

Đơn vị/cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

 (22/6/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc

ThS. Phan Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc, thành viên Tổ Thường trực Đề án

349 Đội Cấn

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về Đại hội các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II, năm 2020

Văn phòng Học viện

 

349 Đội Cấn

Thứ 3

 (23/6/2020)

Buổi sáng

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Buổi sáng

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp nghe báo cáo công tác bàn giao nhiệm vụ của Phó Giám đốc Học viện

Phòng Tổ chức cán bộ

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- Lãnh đạo các đơn vị thuộc khối Đào tạo, khối Bồi dưỡng;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; phòng Kế hoạch - Tài vụ; phòng Công tác chính trị  và Học sinh, sinh viên; Văn phòng Học viện.

Hội trường tầng 3 nhà A

15h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp tập thể Lãnh đạo Học viện về công tác cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- Đảng uỷ viên;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyện viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ.

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 4

(24/6/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp xét nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo thường xuyên quý II/2020

Phòng Tổ chức cán bộ

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- Toàn thể viên chức, người lao động của Học viện Dân tộc.

Hội trường tầng 3 nhà A

9h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng

Phòng Tổ chức cán bộ

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng theo Quyết định.

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 5 (25/6/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Vĩnh Phúc

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp tại Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Thái Nguyên

Thứ 6

(26/6/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp tại Đài Truyền hình Việt Nam

Văn phòng Học viện

 

43 Nguyễn Chí Thanh

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Chi bộ Khối Phòng số 1

Chi ủy Chi bộ Khối Phòng số 1

Đảng viên Chi bộ Khối Phòng số 1

Hội trường tầng  3 nhà A

               

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- ThS. Phạm Duy Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi; ThS. Phạm Quang Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi tham dự sinh hoạt tại Ban Chỉ huy Quân sự quận Ba Đình vào lúc 8h00, (Thứ Ba) ngày 23/6/2020.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ đi làm việc với KTNN, Kho bạc, Vụ Kế hoạch - Tài chính vào buổi sáng ngày 23/6/2020; làm việc với Cục Thuế Hà Nội, Vụ Kế hoạch - Tài chính vào buổi chiều ngày 24/6/2020.

- TS. Nguyễn Hồng Vĩ, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc; TS. Phí Hùng Cường, Trưởng Phòng Đào tạo; ThS. Hoàng Lệ Nhật, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc; ThS. Đinh Thị Hòa, Phó trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế đi công tác nghiệm thu dự án tại tỉnh Phú Th vào ngày 26/6/2020.

- TS. Phí Hùng Cường, Trưởng Phòng Đào tạo làm việc về Đề án 2395 của Bộ Khoa học và Công nghệ tại 38 Ngô Quyền vào buổi chiều ngày 26/6/2020.

- TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 15-30/6/2020.

- ThS. Phan Hồng Minh, Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa dự bị Đại học nghỉ phép từ ngày 22-26/6/2020.

- TS. La Đức Minh, Trưởng Khoa Sau đại học nghỉ phép từ chiều ngày 25/6-26/6/2020.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Kiến thức công tác dân tộc nghỉ phép ngày 26/6/2020.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068