Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020)

21/09/2020

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/tham gia

Nội dung

Đơn vị/cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(21/9/2020)

Buổi sáng

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Vụ Kế hoạch – Tài chính về các dự án đầu tư công

Phòng Kế hoạch – Tài vụ

 

349 Đội Cấn

Thứ 3

(22/9/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Họp Hội đồng tuyển sinh hệ dự bị đại học của Học viện Dân tộc năm 2020   

Khoa Dự bị đại học

- Thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định (nếu trùng lịch đi công tác thì cử đại diện đơn vị dự họp thay);

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách của Khoa Dự bị đại học.

Hội trường tầng 3 nhà A

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

35 Đại Cồ Việt

Thứ 4

(23/9/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VII

Văn phòng Học viện

Thành phần theo Giấy mời

207 Giải Phóng

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

35 Đại Cồ Việt

Thứ 5

(24/9/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp xét nâng lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên nhà giáo quý III năm 2020.

Phòng Tổ chức cán bộ

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- Viên chức và người lao động Học viện Dân tộc.

Hội trường tầng 3 nhà A

9h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Lý Trần Cương

Cấp ủy Chi bộ khối phòng số 1

- Đại biểu theo Giấy mời;

- Toàn thể Đảng viên Chi bộ khối phòng số 1.

Hội trường tầng 3 nhà A

9h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Chi bộ định kỳ tháng 9

Cấp ủy Chi bộ khối phòng số 1

Toàn thể Đảng viên Chi bộ khối phòng số 1

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Bộ Nội vụ

Phòng Tổ chức cán bộ

 

10 Tôn Thất Thuyết

Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 6

(25/9/2020)

Cả ngày

Q. Giám đốc

Trần Trung

Nghỉ phép

 

 

Hà Nội

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

 

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa Quản lý nhà nước về Công tác dân tộc; ThS. Trần Đăng Khởi, Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa Cơ bản đi công tác tại tỉnh Đắk Nông từ ngày 20-24/9/2020.

- Ban chấp hành Công đoàn Học viện Dân tộc họp định kỳ tháng 9/2020 tại Hội trường tầng 2, nhà A vào hồi 14h00, ngày 21/9/2020.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc với Kho bạc Ba Đình vào buổi chiều ngày 21/9/2020; làm việc với Cục Thuế Hà nội và Vụ Kế hoạch - Tài chính vào ngày 25/9/2020.

- Tổ soạn thảo Chương trình ngành Quản trị du lịch bền vững họp tại Phòng họp tầng 2 nhà A vào 14h00 ngày 22/9/2020.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ về công tác phối hợp triển khai Đề án 771 năm 2020 tại 349 Đội Cấn vào buổi sáng ngày 21/9/2020.

- TS. Nguyễn Hồng Vĩ, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc đi công tác tại tỉnh Trà Vinh từ ngày 21-23/9/2020; đi công tác tại tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 25/9/2020.

- ThS. Phạm Duy Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi đi công tác tại tỉnh Trà Vinh từ ngày 21-25/9/2020.

- ThS. Nguyễn Văn Chí, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi đi công tác tại tỉnh Lạng Sơn từ ngày 21-25/9/2020.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc và TS. Vũ Thị Thanh Minh, Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa dân tộc đi công tác tại tỉnh Điện Biên từ ngày 22-25/9/2020.

- TS. Giang Khắc Bình, Trưởng Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số đi công tác tại Thành phố Cần Thơ từ ngày 22-26/9/2020.

- Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Dân tộc họp định kỳ tháng 9/2020 tại Hội trường tầng 2, nhà A vào 14h00 ngày 25/9/2020.

- TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 14-28/9/2020.

- TS. La Đức Minh, Trưởng Khoa Sau Đại học nghỉ phép từ ngày 22-24/9/2020.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng nghỉ phép từ ngày 23-25/9/2020.

- Đồng chí Lê Thị Thúy, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ nghỉ phép từ ngày 23-25/9/2020.

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068