Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020)

20/07/2020

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/tham gia

Nội dung

Đơn vị/cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(20/7/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì đánh giá, xếp loại Thủ trưởng đơn vị và lấy phiếu thăm dò đánh giá lãnh đạo khối Đào tạo quý II/2020

Phòng Tổ chức cán bộ

Tập thể đơn vị theo mốc thời gian tương ứng:

- 8h30: Phòng Đào tạo;

- 9h00: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;

- 9h30: Khoa Sau đại học;

- 10h00: Khoa Dự bị đại học.

Phòng họp tầng 2 nhà A

8h30

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Tham dự họp ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

Văn phòng Học viện

 

38Tô Hiệu

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Văn phòng Học viện

 

39 Trần Hưng Đạo

Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 3

(21/7/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Viện Chiến lược và chính sách dân tộc

ThS. Phan Văn Cương, Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược và chính sách dân tộc, thành viên Tổ thường trực Đề án

349 Đội Cấn

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 4

(22/7/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II, năm 2020

Văn phòng Học viện

 

349 Đội Cấn

Buổi sáng

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Thông qua các văn bản của nhiệm kỳ 2020-2025

Văn phòng Đảng – Đoàn thể

- Q. Giám đốc Trần Trung;

- Đảng ủy Học viện Dân tộc;

- Chuyên viên chuyên quản Văn phòng Đảng – Đoàn thể.

Hội trường tầng 3, nhà A

Thứ 5

(23/7/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Chi bộ khối phòng số 1 định kỳ tháng 7/2020

Chi ủy Chi bộ Khối phòng số 1

Đảng viên Chi bộ Khối phòng số 1

Hội trường tầng 3 nhà A

9h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp thảo luận về kế hoạch và dự toán NSNN năm 2021; kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2021-2023

Phòng Kế hoạch – Tài vụ

Đại diện Lãnh đạo chuyên viên chuyên quản của Phòng Kế hoạch – Tài vụ

349 Đội Cấn

Buổi sáng

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng Học viện

 

10 Tôn Thất Thuyết

14h00

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Tham dự họp Hội đồng tư vấn đánh giá đề tài khoa học và công nghệ của Ủy ban Dân tộc

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

 

349 Đội Cấn

Thứ 6

(24/7/2020)

8h30

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Chủ trì họp Hội đồng Học viện về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Dân tộc

Thư ký Hội đồng

- Q. Giám đốc Trần Trung;

- Thành viên Hội đồng Học viện Dân tộc;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ.

Phòng họp 504

349 Đội Cấn

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Học viện Dân tộc Quý II/2020

Phòng Tổ chức Cán bộ

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ.

Hội trường tầng 3 Nhà A

15h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh hệ dự bị đại học năm 2020

Khoa Dự bị Đại học

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Khoa Dự bị đại học; Phòng Kế hoạch – Tài vụ.

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thamdự Hội nghị tập huấn công tác quản lý văn bằng chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại 23 Lê Thánh Tông vào ngày 21/7/2020.

- BCH Công đoàn Học viện tổ chức họp định kỳ tháng 7/2020 tại Phòng họp tầng 2 Nhà A vào 14h00 ngày 21/7/2020.

- TS. Nguyễn Hồng Vỹ, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc; ThS. Hoàng Lệ Nhật, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc đi công tác triển khai dự án giảm nghèo và nông thôn mới tại Tỉnh Tuyên Quang vào ngày 22, 23/7/2020; Đại diện Học viện Dân tộc tham dự họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về Chương trình mục tiêu quốc gia tại 349 Đội Cấn vào ngày 24/7/2020.

- BCH Đoàn Thanh niên Học việntổ chức họp định kỳ tháng 7/2020 tại Phòng họp tầng 2 Nhà A vào 14h00 ngày 24/7/2020.

- ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa Quản lý Nhà nước về công tác dân tộc nghỉ phép ngày 20/7/2020.

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ nghỉ phép ngày 20/7/2020.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ nghỉ phép từ ngày 20-24/7/2020.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068