Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 2/11/2020 đến ngày 6/11/2020)

01/11/2020

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(02/11/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì đánh giá, xếp loại Thủ trưởng các đơn vị quý III/2020

Phòng Tổ chức cán bộ

Tập thể đơn vị theo mốc thời gian tương ứng:

- 9h00: Phòng Kế hoạch - Tài vụ;

- 9h30: Khoa Cơ bản;

- 10h00: Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số;

- 10h30: Trung tâm Thông tin - Thư viện.

Phòng họp tầng 2 nhà C

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Văn phòng Học viện

 

01 Liễu Giai

Thứ 3

(03/11/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp tại Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

Văn phòng Học viện

 

32 Hào Nam

Buổi sáng

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia NAFOSTED

Văn phòng Học viện

 

39 Trần Hưng Đạo

Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Tham gia Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Văn phòng Học viện

 

135 Nguyễn Phong Sắc

Thứ 4

(04/11/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp giao ban công tác tháng 11/2020; đánh giá, phân loại viên chức, người lao động của Học viện Quý III/2020; quán triệt triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định số 101/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP

Phòng Tổ chức Cán bộ

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ.

Hội trường tầng 3 Nhà A

Buổi sáng

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

15h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

 

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Tham dự Lễ khai trương Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển

Văn phòng Học viện

 

80 Phan Đình Phùng

Thứ 5

(05/11/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Dự kiến làm việc với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ về thẩm định các Kế hoạch, Dự toán điều chỉnh năm 2020

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Kế hoạch - Tài vụ

349 Đội Cấn

Buổi sáng

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

Văn phòng Học viện

 

5 Nguyễn Trãi

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ

Văn phòng Học viện

 

113 Trần Duy Hưng

Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 6

(06/11/2020)

Buổi sáng

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Nghỉ phép

 

 

Hà Nội

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Đi công tác dự Hội thảo tại Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Phú Thọ

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ; ThS. Đỗ Thị Thu Hiên, Trưởng Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên đi công tác tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 01-05/11/2020.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc tham gia Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc tại tỉnh Yên Bái từ ngày 02-06/11/2020.

- ThS. Hoàng Thị Xuân, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đi công tác tại tỉnh Phú Thọ từ ngày 02-06/11/2020.

- TS. Vũ Thị Thanh Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hoá dân tộc; ThS. Phạm Duy Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi; TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng phòng Đào tạo đi công tác tại tỉnh Đồng Nai từ ngày 02-06/11/2020.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068