Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020)

15/06/2020

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/tham gia

Nội dung

Đơn vị/cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

 (15/6/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội ý công tác tuần 25; họp về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Học viện Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025

- Văn phòng Học viện;

- Văn phòng Đảng – đoàn thể

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đảng uỷ viên;

- Thành viên các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội.

Hội trường tầng 3 nhà A

16h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp với Ban quản lý Dự án ADB về mô hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu của 6 tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ

Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc

Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc

80 Phan Đình Phùng

Buổi chiều

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 3

 (16/6/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về thực hiện Đề án 771 năm 2020

Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức công tác dân tộc

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Thành phần tham dự theo thông báo của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc.

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Buổi chiều

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 4

(17/6/2020)

Buổi sáng

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Buổi sáng

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Đại hội Đảng bộ Học viện Dân tộc lần thứ II, Nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Phiên thứ nhất)

Văn phòng Đảng – Đoàn thể

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Toàn thể Đảng viên và quần chúng ưu tú của Đảng bộ Học viện Dân tộc.

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 5 (18/6/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Đại hội Đảng bộ Học viện Dân tộc lần thứ II, Nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Phiên thứ hai)

Văn phòng Đảng – Đoàn thể

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Toàn thể Đảng viên và quần chúng ưu tú của Đảng bộ Học viện Dân tộc.

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Buổi chiều

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 6

(19/6/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo của Uỷ ban Dân tộc về góp ý nội dung công tác dân tộc trong dự thảo Văn kin Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Văn phòng Học viện

Thành phần tham dự theo Giấy mời.

349 Đội Cấn

Buổi sáng

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925 - 21/6/2020

Tạp chí Nghiên cứu dân tộc

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Thành phần tham dự theo Giấy mời.

Hội trường tầng 3 nhà A

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 15-30/2020 (tham dự Đại hội Đảng bộ Học viện Dân tộc theo kế hoạch).

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068