Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020)

14/09/2020

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/tham gia

Nội dung

Đơn vị/cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(14/9/2020)

9h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng Trường Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Thái Nguyên

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Đi công tác về mở ngành đào tạo

Phòng Đào tạo

Thành phần theo Quyết định

Tỉnh Lâm Đồng

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp với Hội đồng chuyên gia thẩm định nội dung Dự án đầu tư thuộc Đề án 414 năm 2020

Trung tâm Thông tin - Thư viện

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Trung tâm Thông tin – Thư viện; Phòng Kế hoạch – Tài vụ.

- Đơn vị tư vấn.

349 Đội Cấn

Thứ 3

(15/9/2020)

9h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Ban Chủ nhiệm Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, mã số CTDT.51.18/16-20

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

ThS. Phan Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc, thành viên chính Đề tài

349 Đội Cấn

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Đi công tác về mở ngành đào tạo

Phòng Đào tạo

Thành phần theo Quyết định

Tỉnh Lâm Đồng

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn phòng Học viện

 

144 Xuân Thuỷ

Thứ 4

(16/9/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về Dự án đầu tư thuộc Đề án 414 năm 2020

Trung tâm Thông tin - Thư viện

 

349 Đội Cấn

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Đi công tác về mở ngành đào tạo

Phòng Đào tạo

Thành phần theo Quyết định

Tỉnh Lâm Đồng

15h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về Dự án đầu tư thuộc Đề án 414 năm 2020

Trung tâm Thông tin - Thư viện

- Giám đốc và chuyên viên chuyên quản của Trung tâm Thông tin – Thư viện;

- Đơn vị tư vấn.

349 Đội Cấn

Thứ 5

(17/9/2020)

Buổi sáng

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

35 Đại Cồ Việt

Thứ 6

(18/9/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Dự kiến tham dự họp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các dự án đầu tư công

Phòng Kế hoạch – Tài vụ

Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Kế hoạch – Tài vụ

349 Đội Cấn

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ

Văn phòng Học viện

 

113 Trần Duy Hưng

 

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- TS. Phí Hùng Cường, Trưởng phòng Đào tạo đi điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo tại Thành phố Cần Thơ từ ngày 12-16/9/2020.

- TS Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng phòng Đào tạo đi điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 12-16/9/2020.

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ; ThS. Đỗ Thị Thu Hiên, Trưởng phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên đi công tác tại tỉnh Kon Tum từ ngày 13-17/9/2020.

- TS. Nguyễn Hồng Vĩ, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc đi công tác thực hiện khai giảng lớp đào tạo nghề thuộc chương trình Nông thôn mới tại tỉnh Hòa Bình vào ngày 14/9/2020; đi công tác tỉnh Thái Nguyên ngày 15/9/2020; báo cáo nghiệm thu Dự án cấp nhà nước thuộc Chương trình nông thôn miền núi tại Bộ Khoa học và Công nghệ vào buổi sáng ngày 17/9/2020.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đi công tác tại tỉnh Tuyên Quang từ ngày 14-17/9/2020.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; TS. Giang Khắc Bình, Trưởng Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số; ThS. Phạm Duy Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi đi công tác tại tỉnh Vĩnh Long từ ngày 14-18/9/2020.

- ThS. Nguyễn Văn Chí, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi đi công tác tại tỉnh Thái Nguyên từ ngày 14-18/9/2020.

- TS. Vũ Thị Thanh Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa dân tộc; ThS. Hoàng Thị Xuân, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đi công tác tại tỉnh Lạng Sơn từ ngày 15-19/9/2020.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc với Kho bạc Ba Đình vào buổi sáng ngày 15/9/2020; làm việc với Bộ Tài chính ngày 18/9/2020.

- TS. Giang Khắc Bình, Trưởng Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số; TS. Phạm Thị Kim Cương, Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc đi công tác tại tỉnh Hòa Bình từ ngày 17-18/9/2020.

- ThS. Phan Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc tham dự lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2020 tại Học viện Hành chính Quốc gia từ ngày 17/8/2020 - 17/9/2020.

- TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 14-28/9/2020.

- ThS. Hoàng Lệ Nhật, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc; ThS. Đinh Thị Hòa, Phó trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị (Hệ tập trung) tại Học viện Chính trị Khu vực I từ ngày 14/9/2020 đến hết khóa học theo lịch học của Nhà trường.

- ThS. Phan Hồng Minh, Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa Dự bị đại học nghỉ phép từ ngày 14-18/9/2020.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068