Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020)

13/07/2020

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/tham gia

Nội dung

Đơn vị/cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(13/7/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại Uỷ ban Dân tộc

Văn phòng Học viện

Đại diện Đảng uỷ, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên

349 Đội Cấn

9h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

136 Xuân Thuỷ

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Nghỉ phép

 

 

Hà Nội

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Vụ Kế hoạch - Tài chính về Đề án 414

Trung tâm Thông tin - Thư viện

 

349 Đội Cấn

Thứ 3

(14/7/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì đánh giá, xếp loại Thủ trưởng đơn vị và lấy phiếu thăm dò đánh giá lãnh đạo khối Bồi dưỡng quý II/2020

Phòng Tổ chức cán bộ

Tập thể đơn vị theo mốc thời gian tương ứng:

- 8h30: Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc;

- 9h00: Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số;

- 9h30: Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc;

- 10h00: Khoa Cơ bản;

-10h30:Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi;

Phòng họp tầng 2 nhà A

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Nghỉ phép

 

 

Hà Nội

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại Ủy ban Dân tộc

Văn phòng Học viện

 

349 Đội Cấn

Thứ 4

(15/7/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì đánh giá, xếp loại Thủ trưởng đơn vị và lấy phiếu thăm dò đánh giá lãnh đạo khối Khoa học quý II/2020

Phòng Tổ chức cán bộ

Tập thể đơn vị theo mốc thời gian tương ứng:

- 8h30: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế;

- 9h00: Trung tâm Tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi;

- 9h30: Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc;

- 10h00: Viện Nghiên cứu văn hóa dân tộc;

- 10h30: Tạp chí Nghiên cứu dân tộc.

Phòng họp tầng 2 nhà A

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Nghỉ phép

 

 

Hà Nội

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Bộ Tài chính

Văn phòng Học viện

 

28 Trần Hưng Đạo

Thứ 5 (16/7/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo về công tác dân tộc của Học viện Chính trị công an nhân dân, Bộ Công an

Văn phòng Học viện

 

29 Lê Văn Hiến

Buổi sáng

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II, năm 2020

Văn phòng Học viện

 

349 Đội Cấn

14h00

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Tham dự họp Chi bộ khối phòng số 2

Chi bộ khối phòng số 2

Đảng viên Chi bộ khối phòng số 2

Phòng họp tầng 2 nhà A

Thứ 6

(17/7/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì đánh giá, xếp loại Thủ trưởng đơn vị và lấy phiếu thăm dò đánh giá lãnh đạo khối Tổng hợp quý II/2020

Phòng Tổ chức cán bộ

Tập thể đơn vị theo mốc thời gian tương ứng:

- 8h30: Phòng Tổ chức cán bộ;

- 9h00: Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên;

- 9h30: Phòng Kế hoạch - Tài vụ;

10h00: Trung tâm Thông tin - Thư viện;

- 10h30: Văn phòng Học viện.

Phòng họp tầng 2 nhà A

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Học viện

 

18 Nguyễn Du

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- Đồng chí Bùi Ánh Thơ, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện đi công tác tại tỉnh Nghệ An từ ngày 12-14/7/2020.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; TS. Giang Khắc Bình, Trưởng Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số đi công tác tại tỉnh An Giang từ ngày 14-18/7/2020.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ nghỉ phép từ ngày 01-17/7/2020.

- TS. Phí Hùng Cường, Trưởng Phòng Đào tạo nghỉ phép từ ngày 13-17/7/2020.

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Khoa học và hợp tác Quốc tế nghỉ phép ngày 13-14/7/2020

- TS. Vũ Thị Thanh Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa dân tộc nghỉ phép ngày 16/7/2020.

- ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó trưởng Khoa, phụ trách Khoa Quản lý Nhà nước về công tác dân tộc nghỉ phép từ ngày 17-20/7/2020.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068