Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020)

12/10/2020

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(12/10/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

 

Chủ trì Hội thảo góp ý dự thảo Quy chế quản lý việc in, cấp phôi chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 771/QĐ-TTg

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Thành phần tham dự theo Giấy mời

Hội trường tầng 3 nhà A

8h30

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Họp hội đồng chấm luận án tiến sĩ tại Học viện Hành chính Quốc gia

Văn phòng Học viện

 

77 Nguyễn Chí Thanh

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp bàn công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020

Văn phòng Học viện

 

349 Đội Cấn

Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 3

(13/10/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

 

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Chủ trì họp Lãnh đạo và Đảng uỷ Học viện Dân tộc

Phòng Tổ chức cán bộ

- Đảng uỷ viên;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ.

Phòng họp tầng 2 nhà A

9h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

 

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Chủ trì họp cơ quan

Phòng Tổ chức cán bộ

- Toàn thể viên chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định 68;

- Đại biểu theo Giấy mời.

Hội trường tầng 3 nhà A

10h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

 

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Chủ trì họp Lãnh đạo và Đảng uỷ Học viện Dân tộc

Phòng Tổ chức cán bộ

- Đảng uỷ viên;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ.

Hội trường tầng 3 nhà A

14h30

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Chủ trì họp Hội đồng Học viện

- ThưHội đồng Học viện;

- Phòng Tổ chức cán bộ.

- Q. Giám đốc Trần Trung;

- Thành viên Hội đồng Học viện.

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ.

- Đại biểu theo Giấy mời.

349 Đội Cấn

Thứ 4

(14/10/2020)

8h30

 

Q. Giám đốc

Trần Trung

 

Chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 của Học viện Dân tộc

Văn phòng Học viện

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- Toàn thể viên chức và Hợp đồng lao động của Học viện;

- Đại biểu theo Giấy mời;

Hội trường tầng 3 nhà A

14h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp xác định nhu cầu giảng viên của Học viện Dân tộc giai đoạn 2020 - 2025

Phòng Tổ chức cán bộ

- Lãnh đạo và giảng viên 3 khoa: Khoa Cơ bản, Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc, Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Đào tạo; Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi.

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 5

(15/10/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về Chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc

Lãnh đạo Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc

349 Đội Cấn

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Nghỉ phép

 

 

Thành phố Hà Nội

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp giáo viên giảng dạy hệ Dự bị đại học của Học viện Dân tộc năm học 2020 - 2021 (học kỳ I)

Khoa Dự bị đại học

- Giáo viên hợp đồng giảng dạy hệ Dự bị đại học năm học 2020-2021

- Giảng viên của Học viện dự kiến giao giảng dạy hệ dự bị đại học;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Khoa Dự bị đại học; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch – Tài vụ; Văn phòng Học viện; Trung tâm Thông tin – Thư viện.

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 6

(16/10/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020

Văn phòng Học viện

 

349 Đội Cấn

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh hệ dự bị đại học của Học viện Dân tộc năm học 2020 - 2021 (xét tuyển đợt 2)

Khoa Dự bị đại học

- Thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định;

- Thành viên Đoàn Thanh tra tuyển sinh theo Quyết định;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Khoa Dự bị đại học.

Hội trường tầng 3 nhà A

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Vũ Thị Thanh Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa dân tộc  đi công tác tại tỉnh Tây Ninh từ ngày 11-12/10/2020;

- Thường trực Hội đồng tuyển sinh họp chốt số lượng và kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ đăng ký xét tuyển vào học hệ Dự bị đại học của Học viện Dân tộc năm 2020 (đợt 2) tại Khoa Dự bị đại học, Nhà C, Học viện Dân tộc vào 14h00’ ngày 12/10/2020 (Thành phần tham dự gồm đồng chí Phan Hồng Minh, Trần Đăng Khởi, Nguyễn Thị Ánh Tuyết).

- ThS. Phạm Duy Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi; TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng Phòng Đào tạo đi công tác tại thành phố Cần thơ từ ngày 12-16/10/2020.

- ThS. Nguyễn Văn Chí, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi; ThS. Trần Đăng Khởi, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Cơ bản đi công tác tại tỉnh Bình Định từ ngày 14-16/10/2020.

- TS. Giang Khắc Bình, Trưởng Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số đi công tác tại Hà Nội, Quảng Nam từ ngày 14-17/10/2020.

- TS. Nguyễn Hồng Vỹ, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc đại diện Học viện Dân tộc tham dự Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả rà soát chính sách, pháp luật liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại 349 Đội Cấn vào 8h00 ngày 15/10/2020.

- TS. Vũ Thị Thanh Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hoá dân tộc đại diện Học viện Dân tộc tham dự Hội thảo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tào hôn và hôn nhân cận huyến thống tại 266 Thuỵ Khuê vào 8h00 ngày 15/10/2020.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc với Kho Bạc, Cục Thuế Hà Nội, Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Tài chính vào ngày 15-16/10/2020.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đi công tác tại Hà Nội vào ngày 14/10/2020; nghỉ phép từ ngày 15-16/10/2020.

- TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện nghỉ phép từ ngày 12-15/10/2020.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068