Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 1/6/2020 đến ngày 5/6/2020)

01/06/2020

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/tham gia

Nội dung

Đơn vị/cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

 (01/6/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị giao ban công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020 của Ủy ban Dân tộc

Văn phòng Học viện

 

349 Đội Cấn

Cả ngày

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc về Chương trình mục tiêu quốc gia tại Uỷ ban Dân tộc

 

 

349 Đội Cấn

Thứ 3

 (02/6/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 06/2020 của Học viện Dân tộc

Văn phòng Học viện

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Tổ thẩm định nội dung, kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

- Thành viên Tổ thẩm định theo Quyết định;

- Đại diện tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020.

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 4

(03/6/2020)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

136 Xuân Thuỷ

Buổi sáng

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp tập thể lãnh đạo Học viện về hồ sơ Đại hội Đảng bộ Học viện và công tác cán bộ

Văn phòng Đảng - đoàn thể

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đảng uỷ viên;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Văn phòng Đảng - đoàn thể; Phòng Tổ chức cán bộ.

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 5 (04/6/2020)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo của Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu văn hóa dân tộc

Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa dân tộc

9 Kim Mã Thượng

Buổi sáng

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Ban chỉ đạo phối hợp thực hiện các dịch vụ khoa học, đào tạo, bồi dưỡng

Phòng Tổ chức cán bộ

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ.

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 6

(05/6/2020)

Cả ngày

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Thái Nguyên

Cả ngày

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

 

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- ThS. Phạm Duy Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi tham gia huấn luyện cán bộ năm 2020 đối với sĩ quan dự bị Tiểu đoàn Bộ đội địa phương quận Ba Đình từ ngày 25/5/2020 - 08/6/2020 tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

- Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn sử dụng chữ ký số và hệ điều hành tác nghiệp tại Phòng làm việc của các đơn vị triển khai tập huấn (Thành phần tham dự: Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viên chức Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc) vào buổi sáng ngày 04/6/2020.

- ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Quản lý nhà nước đi công tác tại tỉnh Quảng Nam và tỉnh Khánh Hòa từ ngày 01-04/6/2020.

- TS. Phí Hùng Cường, Trưởng Phòng Đào tạo làm việc về Đề án 2395 của Bộ Khoa học và Công nghệ tại 38 Ngô Quyền vào ngày 05/6/2020.

- ThS. Hoàng Lệ Nhật, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc nghỉ phép ngày 04-05/6/2020.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068