Thông báo Lịch kiểm tra việc áp dụng sáng kiến tại cơ sở đợt 1 năm 2019

20/09/2019

Tải file Thông báo Lịch kiểm tra việc áp dụng sáng kiến tại cơ sở đợt 1 năm 2019 tại đường links sau: 109/TB-HVDT