Kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động quý III năm 2019 của HVDT

16/09/2019

Tải file Kế hoạch tại đường link sau: 139/KH-HVDT