Giới thiệu kết quả sáng kiến cấp cơ sở năm 2019: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhân sự tiền lương ở Trung tâm hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi trực thuộc HVDT”

06/12/2019

Nhóm tác giả: CN. Lê Thị Thúy; Th.S Vũ Thùy Minh

Công tác kế toán là bộ phận quan trọng, không thể thiếu ở bất kỳ một đơn vị nào. Bởi công tác kế toán phản ánh hoạt động tài chính của mỗi đơn vị, góp phần tồn tại và phát triển của đơn vị. Ở các đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN), công tác kế toán vô cùng quan trọng vì đặc trưng cơ bản của các đơn vị HCSN được trang trải các chi phí hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao bằng nguồn kinh phí từ ngân quỹ Nhà nước hoặc bằng ngân quỹ công theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp.

Kế toán HCSN là công cụ quản lý, là một bộ phận cấu thành hệ thống kế toán Nhà nước. Có chức năng thu thập xử lý, cung cấp thông tin và tình hình tiếp nhận và sử dụng kinh phí, quỹ, tài sản công ở các đơn vị thụ hưởng ngân quỹ Nhà nước, ngân quỹ cộng đồng. Thông qua đó thủ trưởng các đơn vị HCSN nắm được tình hình hoạt động của tổ chức mình, phát huy mặt tích cực, ngăn chặn kịp thời các khuyết điểm. Các cơ quan chức năng của Nhà nước kiểm soát đánh giá được chính xác, hiệu quả của việc sử dụng công quỹ, lập dự toán trong các đơn vị HCSN.

Học viện Dân tộc là đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước, cũng đã sử dụng kế toán như một công cụ đắc lực trong công việc quản lý nhân sự và tiền lương toàn đơn vị. Thời gian gần đây lĩnh vực tin học đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, tác động sâu đến mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Trong đó có lĩnh vực kế toán, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã trở nên phổ biến trong hầu hết mọi cơ quan, đơn vị, đặc biệt là việc áp dụng các giải pháp tin học trong công tác quản lý. Trong đó công tác quản lý nhân sự, tiền lương là một lĩnh vực cần thiết và quan trọng. Nhằm báo cáo với lãnh đạo đơn vị một cách kịp thời từ số liệu chi tiết đến tổng hợp về công tác tiền lương, nhân sự; việc tăng, giảm lao động trong tháng, năm … Đây là một công việc khá phức tạp và khó khăn. Xuất phát từ thực tiễn như phân tích ở trên chúng tôi đề xuất sáng kiến “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhân sự tiền lương ở Trung tâm hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi trực thuộc Học viện Dân tộc”.

- Phạm vi của sáng kiến: Trung tâm hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi trực thuộc Học viện Dân tộc.

        - Đối tượng của sáng kiến: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhân sự tiền lương ở Trung tâm hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi trực thuộc Học viện Dân tộc.

        - Mục đích của sáng kiến:

        + Đối với nhà quản lý: Báo cáo kịp thời số liệu tổng hợp, chi tiết của 1 hoặc nhiều đơn vị quản lý về thông tin cá nhân, tiền lương; công tác nâng lương; các khoản phụ cấp, thu nhập chịu thuế; việc tăng, giảm lao động trong tháng, năm…; Báo cáo kịp thời về số liệu, lập kế hoạch trong tương lai…; Có thể xem lại số liệu của các kỳ trước tháng, năm…; Theo dõi tình hình nhân sự ở các đơn vị, nhằm có kế hoạch bổ sung, điều chuyển…

        + Đối với người làm công tác chuyên môn: Báo cáo kịp thời số liệu hiện tại, tương lai, quá khứ; Hàng tháng, click chuột là có 1 bảng thanh toán tiền lương cho người lao động của tháng nhằm giảm thời gian làm việc trên máy tính; Giúp kế toán thao tác tự động hóa trong công tác chi trả lương cho người lao động, đem lại kết quả chính xác, tránh sai sót; Thông qua đó, chấp hành tốt Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chi trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; việc trả lương qua tài khoản trên cơ sở sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Thời gian qua, việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước đã được áp dụng tại rất nhiều đơn vị hành chính sự nghiệp; Thời gian kiểm soát, xem bảng lương, thanh toán cho người lao động kịp thời nhanh chóng không sai lệch; Có thể theo dõi kỳ hạn nâng lương; nghỉ hưu; thời gian đóng, tham gia bảo hiểm…

        + Đối với người lao động: Bên cạnh việc nhận lương, người nhận lương còn được đối chiếu kiểm tra các thông tin về mã tài khoản cá nhân, cấp bậc chức vụ, mã số ngạch lương, hệ số lương, hệ số phụ cấp chức vụ và phụ cấp khác (nếu có); tiền lương mình được lĩnh có đúng với số ngày công làm việc; số ngày bảo hiểm xã hội trả thay lương, số ngày nghỉ việc không hưởng lương hay không; Quản lý tốt việc thu nhập cũng như việc kê khai, hoàn thuế thu nhập cá nhân…

- Sáng kiến được áp dụng sẽ đóng góp vào việc: Giúp nhà quản lý, người làm công tác chuyên môn và người lao động lưu trữ quản lý và sử dụng thông tin thuận lợi, chính xác, kịp thời.

        -  Sáng kiến gồm những nội dung cơ bản sau:

  + Cơ sở lý luận của sáng kiến: Điểm mới trong sáng kiến

  + Thực trạng của sáng kiến

  * Giao diện của phần mềm

  * Một số đặc điểm và tính năng tiêu biểu

  * Hướng dẫn cài đặt phần mềm

  * Hướng dẫn sử dụng phần mềm

  * Công thức được lập trình

  * Hướng phát triển của phần mềm trong tương lai

  * Đánh giá khả năng áp dụng của sáng kiến

  * Hiệu quả do sáng kiến đem lại

- Hiệu quả áp dụng sáng kiến:

        + Quá trình ứng dụng phần mềm quản lý tiền lương và nhân sự trong năm đang sử dụng hiệu quả. Đáp ứng được các tính năng yêu cầu quản lý của người dùng, tính năng cơ sở dữ liệu ổn định.

        + Việc theo dõi tăng, giảm nhân sự, công tác nâng lương, thuyên chuyển trong và ngoài đơn vị được báo cáo kịp thời.

        + Phần mềm quản lý tiền lương và nhân sự giúp người làm kế toán thực hiện nhiệm vụ chuyên nghiệp, giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, công sức.

- Kiến nghị, đề xuất:

        + Đối với đồng nghiệp: Mỗi kế toán cần phải biết, thành thạo sử dụng máy tính và mạng Internet, mail để có thể cập nhật nhiều thông tin về chính sách, chế độ mới của Nhà nước cũng như của địa phương đang phối hợp công tác. Luôn có tinh thần học hỏi, trao đổi thông tin chuyên môn với đồng nghiệp, cơ quan cấp trên.

        + Với Ban Giám đốc: Quan tâm và dành kinh phí đầu tư phát triển các dự án, công trình nghiên cứu, đề tài có tính thực tiễn trong cuộc sống. Tạo động lực cho cá nhân, tập thể tăng cường sáng tạo và áp dụng khoa học công nghệ.

Kết luận

Có thể nói phần mềm quản lý tiền lương và nhân sự là công cụ đắc lực của mỗi kế toán. Giúp phản ánh một cách chính xác, kịp thời công tác tiền lương và quản lý nhân sự tại đơn vị. Để sử dụng một cách thành thạo và đem lại kết quả như mong đợi, đòi hỏi kế toán cần phải cập nhập thông tin một cách kịp thời, chính xác và thường xuyên.

Tin liên quan