Tập huấn quy trình bảo đảm chất lượng bên trong của Học viện Dân tộc

09/11/2021

     Thực hiện kế hoạch triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021 về nghiên cứu quy trình đảm bảo chất lượng (ĐBCL) giáo dục đại học tại Học viện Dân tộc (HVDT). Được sự nhất trí của Giám đốc HVDT, ngày 10/11/2021 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và Ban chủ nhiệm đề tài tổ chức tập huấn quy trình ĐBCL bên trong của HVDT. Tham gia lớp tập huấn là thành viên Hội đồng đảm bảo chất lượng, thành viên của mạng lưới đảm bảo chất lượng thuộc các đơn vị của HVDT đang thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục năm 2021; lãnh đạo một số đơn vị thuộc khối đào tạo, khoa học và giảng viên, nghiên cứu viên của HVDT.

Toàn cảnh buổi tập huấn

     Phát biểu khai mạc và hướng dẫn nội dung tập huấn, TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng nhấn mạnh: Việc tập huấn quy trình ĐBCL bên trong nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ ĐBCL tại các vị trí công tác chuyên môn của HVDT. Trong buổi sáng, giảng viên sẽ hướng dẫn, trao đổi với học viên nội dung lý thuyết gồm hai phần:

     Phần thứ nhất, lý luận về ĐBCL giáo dục: Gồm các nội dung khái niệm; đảm bảo chất lượng bên trong và tự đánh giá.Phần thứ hai, các quy trình đảm bảo chất lượng ở HVDT: Hướng dẫn quy trình đảm bảo chất lượng về chiến lược theo tiếp cận AUN-QA; quy trình đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo theo  AUN-QA; quy trình đảm bảo chất lượng bên trong theo AUN-QA.

     Những nội dung nêu trên là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp cơ sở do Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chủ trì, có giá trị thực tiễn áp dụng trong bối cảnh của HVDT bắt đầu bước vào giai đoạn tổ chức đào tạo đại học, nội dung tập huấn đã cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về công tác ĐBCL giáo dục đại học, hệ thống lại những vấn đề thực tiễn bằng lý luận quản lý giáo dục đại học. Đồng thời giúp học viên nhận thức được những thành tựu của HVDT trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển HVDT.

     Sau nội dung hướng dẫn của giảng viên, học viên đã tập trung trao đổi những vấn đề liên quan đến quy trình đảm bảo chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ và thu thập minh chứng đảm bảo chất lượng; khó khăn, vướng mắc và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng bên trong của HVDT.

     Các nội dung trao đổi và một số câu hỏi của học viên đã được giảng viên giải đáp, hướng dẫn. Theo chương trình, buổi chiều cùng ngày học viên tự nghiên cứu và thảo luận tại đơn vị để hoàn thành chương trình tập huấn theo kế hoạch đề ra.                                      

                                                        Thu Phương

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068